Event

Naturreservatens dag

Välkommen till Naturreservatens dag i Flaten och Judarskogen!

Våra existerande och kommande naturreservat med bland annat värdefulla eklandskap och hällmarktallskogar, sjöar, våtmarker och vattendrag har stor betydelse för den biologiska mångfalden, klimatet, ekosystemtjänster och för människors, inte minst barns, hälsa. De ger oss en fantastisk livsmiljö för natur, djur och människor.

Därför vill vi hylla våra 11 naturreservat och uppmärksamma både stora och små på vikten av att värna vår natur genom att tillsammans med andra föreningar arrangera utomhusaktiviteter i Flatens och Judarskogens naturreservat den 8 september mellan kl. 10.00–15.00.

Fira dem med oss genom att besöka naturreservaten och delta i föreningarnas utomhusaktiviteter. Ta med fika och picknick.

Ytterligare information med detaljerat program kommer att publiceras på hemsidan, Facebook, anslagstavlor och Mitti i augusti månad. 

Stockholms naturskyddsförening är huvudarrangör med stöd från Stockholm stad. Medarrangörer är Fältbiologerna, Miljöverkstan, STF Stockholm, Stockholms vandrareförening, Stockholms ornitologiska förening, Stockholms svampvänner, Friluftsfrämjandet, Nockeby scoutkår, Stockholms läns naturskyddsförenings arbetsgrupper.

(Kontakt: sthlm.krets@naturskyddsforeningen.se)

Information

  • Datum:8 september 2024
  • Tid:10.00–15.00
  • Plats: Stockholm
  • Kategori:Utomhus

Hitta hit

  • Stockholm
Bli först att gilla!