Bild: Lars Klasén
Event

Rundvandring i nya Uddaberget

29/9 Rundvandring i nya Uddaberget. Du kan bli den första besökaren vid det nya naturreservatet Uddaberget! Det beslutades nämligen så sent som den 12/6. Vandringen sker under ledning av ekologen och naturinformatören Richard Vestin från Huddinge kommun. Reservatet ligger lite söder om Mölnbo med en yta av hela 373 ha. Här finns rik flora och fauna i gamla barrskogar, lövlundar, hällmarker och sumpskogar samt branter och raviner. Tid & plats: Kl 10-13.30. Samling vid reservatets tänkta parkering (bara få platser! Åk pendel!) och entré, som är vid Myrvägens förlängning söderut (se karta på andra sidan). Gemensam vandring kl 9.30 från Mölnbo pendel¬station till samlingen. Medtag matsäck och stadiga skor! Info: Max 073-6428432.

29/9   Rundvandring i nya Uddaberget

Du kan bli den första besökaren vid det nya natur­­servatet Uddaberget! Det beslutades nämligen så sent som den 12/6. Vandringen sker under ledning av ekologen och naturinformatören Richard Vestin från Huddinge kommun. Reservatet ligger lite söder om Mölnbo med en yta av hela 373 ha. Här finns rik flora och fauna i gamla barrskogar, lövlundar, häll­marker och sumpskogar samt branter och raviner.

Tid & plats: Kl 10-13.30. Samling vid reservatets tänkta parkering (bara få platser! Åk pendel!) och entré, som är vid Myrvä­gens förlängning söderut (se karta på andra sidan). Gemensam vandring kl 9.30 från Mölnbo pendel­station till samlingen. Medtag matsäck och stadiga skor! Info: Max 073-6428432.

Information

  • Datum:29 september 2024
  • Tid:10.00–13.30
  • Plats:Mölnbo, 153 60 Mölnbo
  • Kategori:Utomhus

Kontaktperson

Hitta hit

  • Mölnbo
  • 153 60 Mölnbo
Samlingsplats: Uddaberget, Myrvägen, Parkeringen, Mölnbo