Naturaktivitet

Slåtter i Bryngels gärde

Välkommen att komma med lie eller räfsa, eller utan för att testa eller titta på. Ängen slås för att gynna de hotade ängsväxterna. Kör från Ödenäs kyrka söderut en km. Parkera vid skylt Tallåsen. Ängen ligger på höger sida ner i backen. Efter slåttern bjuds på kaffe och bulle.

Information

  • Datum:20 juli 2024
  • Tid:14.00–17.00
  • Plats: Alingsås
  • Kategori:Utomhus

Kontaktperson

Hitta hit

  • Alingsås
Samlingsplats: Bryngels gärde