Naturaktivitet

Slåtter på Domedejla mosse

Vi hjälper Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred att slå en del av denna mosse i Bjärreds norra utkant. Från början var här en mindre sjö, men efter utdikning för att skapa åkermark är det nu en liten sumpskog med några öppna ytor.

Vi samlas kl 10.00 vid parkeringen för Domedejlas förskola, söder om Rutsborgsskolan. Vägen till skolan börjar där Västanvägen gör en skarp sväng.

Vi åker vid niotiden från Lund C till hållplatsen Löjtnantsvägen i Bjärred. Kalendernotisen kommer att uppdateras när det närmar sig, då tidtabellen för sommaren blivit publicerad.

Ta med fika, oömma kläder och vattentäta skor.

Kontaktpersoner: Leif Runeson, 046 139131 och Lars-Göran Lillvik, 0721 847326.

Information

  • Datum:10 augusti 2024
  • Tid:09.00–15.00
  • Plats:237 41 Bjärred
  • Kategori:Utomhus

Kontaktperson

Hitta hit

  • 237 41 Bjärred
Visa plats på Google Maps