Naturaktivitet

Svampexkursion

Svamputflykt för att öka kunskap om och kärlek till naturen

Här, i den sydvästra delen av föreslaget planområde för bostadsbebyggelse, finns en artrik och delvis hotad funga i bestånd av gammeltallar i varierad blandskog. Marken är rikmarkspåverkad. Här har framlidne medlemmen Sören Gutén i svampklubben bl a funnit den rödlistade och mycket sällsynta arten Jämtlandsspindling Cortinarius pini  VU. 

Information

  • Datum:21 september 2024
  • Tid:10.00–12.00
  • Plats: Borlänge
  • Kategori:Utomhus

Kontaktperson

Hitta hit

  • Borlänge