Event

Trädgårdens betydelse för pollinatörer, biologisk mångfald och för att minska växthuseffekten

Vi ger tips och svarar på frågor hur man kan anpassa våra trädgårdar för att gynna pollinatörer, öka den biologiska mångfalden samt minska effekterna av klimatförändringarna.

Det kan handla om val av växter, jord, kompostering samt själva skötseln av trädgården. Träd och buskar ger skugga och skydd samt tar upp koldioxid. Plantera insekts- och fågelvänligt och anlägg gärna vatten i form av en liten damm. Detta ingår i Lidingö klimatvecka i stadshuset – fullständigt program finns på stadens hemsida.

Tid och plats: Berguven (i bibliotekets lokaler) fredagen den 8 december mellan kl 11.00 och 13.30.

Information

  • Datum:8 december 2023
  • Tid:11.00–13.30
  • Plats:Lidingö stadshus, Lidingö
  • Kategori:Inomhus

Kontaktperson

Hitta hit

  • Lidingö stadshus
  • Lidingö
Visa plats på Google Maps