Naturaktivitet

Utflykt till Bäckafalls naturreservat

Guidning i Bäckafalls naturreservat

Vi gör en utflykt till ett stadsnära naturreservat i Nässjö kommun. Bäckfall ligger strax utanför Nässjö på vägen mot Malmbäck. Där träffar vi Henrik Kullberg som guidar oss i att upptäcka mossor och lavar. Miljön i naturreservatet Bäckafall är mycket varierad och har under årens gång använts till både odling, skogsbruk och bete. Gammal barrskog blandas med våtmark, skogsbete och öppna betesmarker och. Här finns en stor artrikedom med flera ovanliga växter och insekter. Området kan vara rätt blött så anpassa skodon efter det. Medtag eget fika.

Vägbeskrivning: Från Nässjö stad tag vägen mot Malmbäck. Efter Boda avfallsanläggning och efter järnvägsspåren som korsar vägen, tag vänster mot Bäckafall. Efter ca 500 meter finns reservatet på höger sida om vägen.

Information

  • Datum:10 september 2024
  • Tid:10.00–12.00
  • Plats:Bäckafall, 571 95 Nässjö
  • Kategori:Utomhus

Hitta hit

  • Bäckafall
  • 571 95 Nässjö
Samlingsplats: Bäckafalls naturreservat
Bli först att gilla!