Naturaktivitet

Vildbin vid Tobisvik

Det finns ca 300 arter bin i Sverige, inräknat ett 40-tal humlor. Somliga är ganska stora, andra väldigt små. Många av dem har väldigt speciella levnadssätt – en del tapetserar sina barnkammare med blad, andra murar sina bon, somliga kan bo i snäckskal, och ytterligare några parasiterar på bon av andra bin.

Vi gästas idag av bi-experten Göran Holmström från Malmö, som tar oss med på en promenad i Tobisviksområdet. Göran berättar bl.a. om vilka bin som gillar vilka blommor, och hur deras liv ser ut. Du kan få tips om hur du kan göra din trädgård mer bi-vänlig.

SAMLING vid den nordligaste parkeringsplatsen längs Tobisvägen, alltså strax nordväst om entrén till campingen, klockan 10:00.

TA MED fika (lämpligen i ryggsäck); gärna lupp och håv om du har.

KONTAKTPERSON: Kristoffer, 073 - 329 17 41

Information

  • Datum:7 juli 2024
  • Tid:10.00–12.30
  • Plats: Simrishamn
  • Kategori:Utomhus

Kontaktperson

Hitta hit

  • Simrishamn
Samlingsplats: Vid den nordligaste parkeringsplatsen längs Tobisvägen, alltså strax nordväst om entrén till campingen.