Utbildning/Kurs

Workshop med Mariestad Ställer Om

Kraftsamlingsnätverkets lokala workshop i Mariestad för att bli kraftsamlingsambassadör

Alla är värdefulla i klimatomställningen. Du och jag ställer om, för barnens och barnbarnens skull. Kraftsamlingsnätverket har goda idéer för klimatet. Mariestad Ställer Om är den lokala delen av Kraftsamlingsnätverket.

Workshoppen har två målgrupper:

  1. De som redan är med i mejldistributionslista för Mariestad Ställer Om.
  2. De som vill börja kroka arm i Mariestad Ställer Om.

Frågor till alla:

  • Vill du känna hopp och sprida hopp om att vi kan hjälpa till att lösa klimatkrisen?
  • Behöver du mer drivkraft?

Om du svarar ja på någon av frågorna så finns en extra utvecklingsnivå för dig. Att vi krokar arm ger ju kraft och lust att just utveckla oss. Du är välkommen till en workshop för att bli kraftsamlingsambassadör. Workshoppen ger dig kraft och inspiration till att inspirera andra, vilket ger hopp för alla.

Båda målgrupperna kan anmäla sig till den här gemensamma workshoppen för att få stöd av en mentor och andra deltagare. Före workshoppen ska deltagarna göra allt under Egen förberedelse (se beskrivning via länken nedan).

Om du ingår i första målgruppen så kan du välja självstudier, men läs workshoppens beskrivning nedan (utan att följa beskrivningens länkar) innan du gör ditt val.

Målet för alla är att uppfylla workshoppens tre mål inklusive att använda valfri klimatkalkylator och publicera personliga omställningsbeskrivningar årligen.

Beskrivningen heter "Mariestad Ställer Om - intern workshop" och finns här:

www.koso.se/mt/filer

Minst två deltagare krävs för att genomföra den gemensamma workshoppen. Alla som anmäler sig får besked direkt efter anmälningsperioden.

Plats: Mariasalen i Marieholmskyrkan

Anmälan: Senast 30/8 till mariestad@koso.se

Välkommen!

KROKA GÄRNA ARM MED OSS

Nyhetsflöde för Mariestad Ställer Om: www.facebook.com/MariestadStallerOm

Kraftsamlingsnätverkets hemsida: www.koso.se

Beräkna din klimatpåverkan: www.klimatkontot.se (stor skärm) eller www.klimatkalkylatorn.se (liten skärm)

Arbetsgrupp i Mariestads Naturskyddsförening: Kraftsamlingsgruppen

Information

  • Datum:13 september 2024
  • Tid:16.00–18.00
  • Plats:Älgstigen 1, 542 47 Mariestad
  • Kategori:Inomhus

Kontaktperson

Hitta hit

  • Älgstigen 1
  • 542 47 Mariestad