Enkät om global kommunikation

Visste du att Naturskyddsföreningen har ett omfattande utvecklingssamarbete med över 40 organisationer och nätverk världen över?*

Under 2021 berättade vi bland annat om hur vår pension investeras i fossila bolag, om hur svenska banker bidrar till skövling i Amazonas och om bristen på skydd för miljöförsvarare. Upplever du att vår kommunikation gett dig ÖKAD KUNSKAP om globala miljöfrågor?*

Har du AGERAT FÖR FÖRÄNDRING efter att ha tagit del av kommunikation från Naturskyddsföreningen? Har du till exempel skrivit på en namninsamling, ändrat ditt beteende som konsument, tipsat någon annan om att ändra sitt beteende eller agerat för att påverka beslutsfattare på något sätt?*

Har vår kampanj om fossilfria pensioner gett dig ökad kunskap och engagemang för globala miljöfrågor?*

Har vår kampanj om miljöförsvarare gett dig ökad kunskap och engagemang för globala miljöfrågor?*

Din ålder?*

Är du medlem i Naturskyddsföreningen?

Skicka