Finn fem fel i skogen

Det är spännande att resa genom det svenska landskapet och se skogen susa förbi genom tågfönstret. Och visst är det är härligt att gå i skogen? Men, i den svenska produktionsskogen finns det problem. Här listar vi fem av dem.

En skog som är trevlig att gå i kanske? Men i den gömmer sig fem fel som påverkar både besökaren och de växter och djur som försöker leva där.

1. Alla träd är lika gamla

Träden som växer här planterades vid samma tidpunkt. Stammarna är jämntjocka och träden är lika höga och lika gamla. På marken är det ganska ”rent”. Lätt att gå! Men utan gamla döda träd kan inte alla de djuren, svampar och växter som bryter ner växtdelar leva där. 

2. Alla träd är samma sort

Alla träd är antingen gran eller tall. De flesta djur och växter i skogens naturliga ekosystem trivs allra bäst i en varierad miljö. En blandad skog ger olika träd, buskar, lavar, skalbaggar, andra insekter och större djur som fåglar och däggdjur en bra livsmiljö med möjligheter för skydd och föda.

3. Alla trädarter är inte bra för skogen

Det kan hända att träden som växer i planteringen är den speciellt snabbväxande tallen som importerats till Sverige – Pinus contorta. Utan tillräcklig forskning om contortatallens negativa effekter på ekosystemet odlas den ändå i stor skala i Sverige. Trots att myndigheterna arbetar hårt för att undvika att främmande växter och djur ska spridas i Sverige, eftersom det kan innebära en risk för våra inhemska arter. 

4. Allt för få djur och växter

I skogsplanteringen planteras alla träd samtidigt, de växer samtidigt, gallras samtidigt och fälls samtidigt. Detta gör det svårt för många av skogens växter, svampar och djur att överleva i den skogen. När dessa förändringar sker på stora ytor och när förändringarna dessutom sker nära varandra, styckas landskapet upp och livsmiljöerna försvinner. Idag är 900 av skogens arter hotade.

5. Alla träd huggs på samma gång

Nästa gång du kommer hit, kan skogen vara borta. Du får leta upp en ny skog, nya stigar och nya svampställen. Låg planteringen nära en skola? Då kan skolbarnen, eller rättare sagt barnens barn eller barnbarn, njuta av den igen om 40 år, i bästa fall. Svamparna och växterna kan inte flytta på sig lika lätt. De störs i stor utsträckning av kalhyggen. Visst måste vi avverka skog, annars kan vi inte ta del av den fantastiska träråvaran och tillgodose våra stora behov av skogen som råvarukälla. Men hur stora områden som avverkas, hur de avverkas och var de ligger kan vi människor lätt bestämma.

Fel kan bli rätt

Så här ser Sveriges skogsplanteringar ut idag, nästan överallt. Det innebär stora konsekvenser för mångfalden av skogslevande djur och växter. Och för oss människor som både vistas och är beroende av fungerande skogsekosystemen för hälsa, rekreation och råvaran från skogen. 

Naturskyddsföreningen har förslag på hur skogspolitiken kan förändras för att ge fem rätt till skogen, så att den räcker till för alla. 

Dags för en ny skogspolitik >>

Bli medlem - rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.