Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,
Stöd våra hotade vatten!De är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Stöd vårt arbete för friskare hav!

Friska hav och vatten är en förutsättning för allt liv.  Faktum är att haven producerar hälften av det syre vi andas och fungerar som en termostat för planeten. För en stor del av jordens befolkning är fisk en viktig näringskälla. Men idag är våra hav och vatten utfiskade, övergödda och förgiftade. Visste du att Östersjön är ett av världens mest förorenade hav? Vi arbetar hårt för förändring och ditt stöd är betydelsefullt.   

Med din gåva bidrar du till arbetet för att:

  • kräva en tuffare miljöpolitik för hav och vatten 
  • skydda känsliga arter, kuster och havsområden 
  • ställa om till hållbart fiske med skonsamma fiskemetoder
  • stoppa övergödning av hav och vatten
  • få politiker att fatta beslut baserat på forskning. 

Tack för ditt stöd!

Steg 1 av 3

Välj belopp

Steg 2 av 3

Ange dina uppgifter

Steg 3 av 3

Välj betalsätt