Vi gör världen grönare och mer rättvis

Miljöfrågor känner inga landgränser. Därför stödjer Naturskyddsföreningen miljökämpar över hela världen. Tack vare vårt globala miljöarbete vann urfolket i Tongod Malaysia en historisk markseger över palmoljebolagen. I Sao Paolo prioriteras ekologisk mat i skolan. I Uganda får inte oljebolaget tvångsförflytta människor utan att betala ersättning. Våra samarbeten ger resultat – på lokal, nationell och internationell nivå.

Tillsammans med våra globala samarbetsorganisationer kämpar vi för att jordens resurser ska användas på ett mer hållbart och jämlikt sätt. En välmående miljö är en förutsättning för att utrota fattigdom.

Miljöproblemen känner inga gränser

Miljögifter som släpps ut i en del av världen dyker upp i en annan. Det vi väljer att konsumera påverkar naturen och människor i andra länder. Ditt morgonkaffe, bananen till mellis, jätteräkorna i sushin, palmoljan i fredagssnacksen utarmar naturresurser och påverkar miljön och människors hälsa i andra delar av världen, långt borta från våra ögon.

Trots det får de alltför sällan delta i de beslut som fattas och som gäller de naturresurser som de är beroende av. Det jobbar vi och våra samarbetsorganisationer med att förändra.

Ett aktivt civilsamhälle är en central och viktig drivkraft för denna förändring. Våra samarbetsorganisationer organiserar och mobiliserar människor för ett aktivt miljöarbete och stärker människors rättigheter. Rätten att vara med och bestämma och påverka sitt liv, rätten till deltagande och yttrandefrihet är inte självklar överallt i världen.

Det är vanligt att värdefulla naturtillgångar som mineraler, olja och skog leder till markkonflikter med företag som vill komma åt tillgångarna. Därför stödjer vi organisationer som arbetar för människors rätt att nyttja mark och skog som brukats i generationer, att ha tillgång till fiskevatten och att leva i en miljö fri från farliga kemikalier. 

Klimatet sätter allt hårdare press på naturen

Klimatförändringarna – som är en följd av till exempel förbränningen av fossila bränslen och avskogning av tropisk skog – är ett av vår tids stora hot. De människor som lever i fattigdom är speciellt utsatta för klimatförändringarnas konsekvenser; vädret blir oförutsägbart med starka vindar, ojämn nederbörd, torka och översvämningar. Det slår hårt mot jordbruket och fisket och spridningen och användningen av kemikalier ändras.

Anpassning till klimatförändringarna är därför en viktig och naturlig del i de flesta av samarbetsorganisationernas verksamhet. Samtidigt arbetar vi speciellt för en omställning från fossil till förnybar energi som gynnar människor som lever i fattigdom.

Allt hänger ihop

Vi måste alla hjälpas åt för att vända den negativa klimatutvecklingen. Våra samarbetsorganisationer arbetar aktivt med detta. När mangroven återplanteras i Kenya, när byborna i Togod, Malaysia vinner över palmoljebolagen, och när nya internationella riktlinjer för ett hållbart småskaligt fiske antas, är det en vinst för hela planeten.

Tillsammans gör vi världen grönare och mer rättvis.

Visst kan vattenkraft vara en smart, förnybar energilösning! Men jättelika dammbyggen förstör ofta både miljön och tvingar människor att flytta.

Världens mangroveskogar är starkt hotade och i östra Afrika är över hälften av mangroven redan borta. Men i södra Kenya bryter man trenden.

Visste du att ekologiskt lantbruk ökar i Afrika? Och att Sao Paolo i Brasilien prioriterar ekomat i skolor? Ekologisk mat är på framfart över hela världen. Det har vårt globala arbete bidragit till.