Hur farligt är det med farliga kemikalier?

Det är en fråga vi ofta får. Det är inte lätt att svara på den frågan, men vi ska göra ett försök. Det här är vad man måste veta:

Var med och verka för en stark global miljörörelse.

1. Enskild exponering = pytteliten risk

Att utsätta sig för en farlig kemikalie vid ett tillfälle ger en mycket liten förhöjd risk för ohälsa. Det är faktiskt så att trots att vi utsätts för flera farliga kemikalier varje dag, så är det bara några som får de negativa effekter som dessa kemikalier kan ge. Men för befolkningen som helhet ser man hur hälsan påverkas. Det innebär lidande för dem som drabbas och deras anhöriga, samt stora samhällskostnader i form av sjukvård eller minskad arbetsförmåga.

Därför är det både ur ett medmänskligt och ett samhällsekonomiskt perspektiv schysstare, billigare och helt enkelt bättre att reglera de farliga kemikalierna och slippa de negativa hälsoeffekterna.  

2. Kemikalier kan samverka

Vi utsätts inte för en farlig kemikalie i taget, utan många, varje dag. Studier visar att människor över hela världen har flera farliga kemikalier i sig, varje dag, året runt. Många farliga kemikalier kan samverka och då spelar det inte någon roll om varje kemikalie för sig är är under gränsvärdena, utan det är den samlade effekten som spelar roll.

3. För lite kunskap

Vi vet idag alldeles för lite om de flesta kemikalierna som finns i våra konsumentprodukter för att kunna säga om de är säkra för hälsan och miljön. Med EUs nya kemikalielagstiftning REACH var förhoppningen att det skulle bli bättre. EU har den modernaste kemikalielagstiftningen i världen, så modern att den fortfarande är under uppbyggnad. 

Tanken är att företagen ska ta ansvar för de kemikalier de sätter ut på marknaden och testa dem noga innan de släpps. Ansvaret för att göra riskbedömningar och att utföra testen ligger på företagen, vilket är bra, för det är de som ska stå för kostnaderna. Men det gör också att företagen vill behöva testa så lite som möjligt och göra så billiga test som möjligt. Så trots de goda avsikterna så fungerar ännu inte lagen så som det var tänkt. 

Fortfarande behöver medlemsländer lägga ner stora resurser på att riskbedöma kemikalier som man misstänker har negativ effekt på hälsan och/eller miljön. Det är alltså fortfarande samhället och vi skattebetalare som betalar för kostnaden som företaget egentligen borde tagit – och dessutom för kostnaden av de negativa effekter som kemikalien åstadkommit under tiden den var i bruk. 

4. Hormonstörande ämnen utan definition

För hormonstörande ämnen finns ännu ingen definition – så de finns inte med i lagstiftningen alls. De har hamnat mellan stolarna i väntan på att EU-kommissionen ska komma överrens om en definition. Den skulle ha varit på plats för redan i december 2013, men har blivit försenad och efter påtryckningar från industrin görs nu en analys på vad kostnaderna skulle bli (för företagen) för de olika förslagen på definition.

Sverige har stämt EU-kommissionen och fått rätt, vilket innebär att de måste skynda på processen och ha en definition klar till sommaren 2016. Läs mer om hormonstörande ämnen här. 

5. Importerade varor inte lika hårt reglerade 

De prylar vi köper är ofta importerade. För dem gäller inte stora delar av REACH-lagstiftningen. När en farlig kemikalie är förbjuden att använda inom EU kan fortfarande någon annan utanför EU:s gränser tillverka en vara av dessa farliga kemikalier och sedan sälja dentill oss. För lagstiftningen förbjuderbara kemikalier, inte varor. Tur nog finns det regler för vissa produktgrupper, som gäller även för importerade varor.

Leksaker får inte innehålla farliga kemikalier somcancerogena ämnen, tungmetaller, vissa doftämnen och vissa ftalater. Men det gäller bara för leksaker. Andra saker som barn leker med, eller som finns i deras direkta omgivning, är kanske inte reglerade alls. 

Så, hur farligt är det med farliga kemikalier? 

Som sagt är det en väldigt svår fråga, eftersom det beror på alla faktorer vi listat ovan. Vi är olika känsliga för olika saker, även farliga kemikalier. Dessutom beror det på när vi utsatts, hur ofta och hur mycket. Det vi oroar oss för är lagstiftningen som inte skyddar oss på det sätt som allmänheten vill och utgår från att den gör. Därför arbetar vi både med att stärka lagstiftningen men också med att ge konsumentråd på de områden där det finns glapp i lagstiftningen.

Din makt i butiken

Vi jobbar för att det ska vara lätt att göra säkra val i butiken, och för en skärpt lagstiftning mot farliga kemikalier. Men även du kan göra en insats för miljön i vardagslivet.

Genom att flytta handen i hyllan och välja miljömärkta produkter så får du inte bara de produkter som är bäst för hälsan och miljön, du påverkar också utbudet i butikerna. När du väljer miljömärkt så väljer du också aktivt bort produkter som innehåller till exempel hormonstörande eller allergiframkallande ämnen. Det är ett effektivt sätt att visa att man vill ha ett samhälle utan farliga kemikalier.

Vi märker varor och tjänster med Bra Miljöval, vår egna självständiga miljömärkning, så att det blir enklare att välja miljöbästa varor, transporter och energibolag.

Hej då miljögifter!

Vill du också vara med och detoxa planeten? Var med och bidra till vårt arbete för en giftfri vardag.