Boka föreläsningen ”Stoppa överfisket” med din lokalförening!

Du kan via din lokala Naturskyddsförening arrangera föreläsningen ”Stoppa överfisket” på din ort. Då hjälper du till att sprida information och skapa opinion för friskare hav.

Så här funkar det: Riksföreningen förmedlar en föreläsare som på ett engagerat sätt blandar kunskap om havet och överfiske med utrymme för diskussion och frågor. Du och den lokala Naturskyddsföreningen (kretsen) står för bokning av lokal (eller digitalt möte) och marknadsföring. Det finns tips och klart material att använda till marknadsföring.

Föreläsningen kan ske digitalt eller fysiskt om aktuella Corona-restriktioner följs. Föreläsningen ger utrymme för diskussion och frågor och är 1,5 timme, eller 2 timmar inklusive fikapaus. Föreläsningarna kan ske under hela året 2022. Boka datum för er föreläsning i kontakt med rikskansliet innan 10 juni (föreläsningen kan ske under hela 2022).

Vill du boka en föreläsare till din krets - kontakta Anneli Nordling!

anneli.nordling@naturskyddsforeningen.se

Inbjudan till föreläsningen:

Stoppa överfisket!

Välkommen på en interaktiv föreläsning som tar upp den akuta situationen för världens hav där fiskebestånden minskar och ekosystem kollapsar.

Denna föreläsning belyser hur storskaligt fiske tömmer världens hav och hotar mattillgång för miljoner människor. Fiskeresurser behöver fördelas mer rättvist och områden behöver fredas från ohållbart fiske som bottentrålning.

Du får under föreläsningen vara med och diskutera både problembild och lösningar för att stärka havets biologiska mångfald. Vi tar också upp vilka som gynnas och vilka som missgynnas idag? Vilka andra hot mot havens ekosystem finns? Vilken konsumtion av fisk är rimlig och hur kan småskaligt fiske vara en del av lösningen?

Välkommen till en kväll för friskare hav!

Dokumentlista - föreläsning "Stoppa överfisket!"

Stoppa överfisket!

Världshaven mår allt sämre och överfiske är den främsta orsaken. Nu måste vi ställa om fisket! Ställ dig bakom vårt upprop för en omställning till ett hållbart småskaligt fiske.

Skriv under uppropet!
Gillas av 3