Gå med i Havsnätverket och arbeta för friska hav och vatten

Världens hav tampas med allt från klimatförändringar och överfiske till övergödning, nedskräpning och förlust av biologisk mångfald. Vill du vara med och arbeta för friskare hav och vatten? Gå med i Havsnätverket.

Vill du också göra en insats mot nedskräpning, överfiske och förlust av biologisk mångfald i hav och vatten? I Havsnätverket kommer du i kontakt med drygt 900 likasinnade medlemmar inom Naturskyddsföreningen som är intresserade av vår havs- och vattenmiljö.

I Havsnätverket driver vi gemensamma kampanjer, utbyter kunskap, ordnar utbildningar och inspirerar varandra. Vi hjälper rikskansliet att föra ut miljöbudskap genom samordnade insatser i hela landet. Flera länsförbund och kretsar har havsmiljö- och vattengrupper som driver regionala och lokala frågor, anordnar studiecirklar och bidrar med synpunkter i lokala eller regionala havsmiljö- och vattenfrågor. Tillsammans väcker vi opinion och påverkar politiken. 

Bli medlem i Havsnätverket 

Du behöver ingen förkunskap om vare sig marina- och andra vattenlevande arter, överfiske, övergödning eller något annat för att gå med i Havsnätverket. Du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig. Det kostar inget att gå med, men du måste vara medlem i Naturskyddsföreningen. Som medlem i Havsnätverket får du vårt Havsbrev på mejlen ett par gånger per år. Alla i nätverket är välkomna att lämna bidrag till Havsbrevet!

I följande städer/regioner finns det havs- eller vattengrupper 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll