Var med och arbeta för friskare hav och vatten. Gå med i Havsnätverket.

Världens hav tampas med allt från klimatförändringar och överfiske till övergödning, nedskräpning och förlust av biologisk mångfald. Vill du vara med och arbeta för friskare hav och vatten? Gå med i Havsnätverket.

Vill du också göra en insats mot nedskräpning, överfiske och förlust av biologisk mångfald i hav och vatten? I Havsnätverket kommer du i kontakt med drygt 900 likasinnade medlemmar inom Naturskyddsföreningen som är intresserade av vår havs- och vattenmiljö. Vi driver gemensamma kampanjer, utbyter kunskap, ordnar utbildningar och inspirerar varandra. Vi hjälper rikskansliet att föra ut miljöbudskap genom samordnade insatser i hela landet. Flera länsförbund och kretsar har havsmiljö- och vattengrupper som driver regionala och lokala frågor, anordnar studiecirklar och bidrar med synpunkter i lokala eller regionala havsmiljö- och vattenfrågor. Tillsammans väcker vi opinion och påverkar politiken. 

Bli medlem i Havsnätverket 

Du behöver ingen förkunskap om vare sig marina- och andra vattenlevande arter, överfiske, övergödning eller något annat för att gå med i Havsnätverket. Du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig. Det kostar inget att gå med, men du måste vara med medlem i Naturskyddsföreningen. Som medlem i Havsnätverket får du vårt Havsbrev på mejlen ett par gånger per år. Alla i nätverket är välkomna att lämna bidrag till Havsbrevet!

I följande städer/regioner finns det havs- eller vattengrupper 

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!