Kemikaliesvepet

Här hittar du som är inköpare av bilvårdsprodukter de avfettningsmedel och fordonstvättmedel som klarar Kemikaliesvepets miljökrav.

Nu pågår en översyn av Kemikaliesvepets kriterier. Vi välkomnar er input.

Här hittar du som är inköpare av bilvårdsprodukter de avfettningsmedel och fordonstvättmedel som klarar Kemikaliesvepets miljökrav.

Med start i projektet Kemikaliesvepet i början av 1990-talet har Göteborgs miljöförvaltning tagit fram kriterier för miljöanpassade bilvårdsprodukter och listat dessa. Vi har nu ansvaret för listorna och då hänger namnet med. Ambitionen nu, liksom då, är  att göra det enkelt för offentliga upphandlare och miljöansvariga på företag att köpa in bilvårdsprodukter där kemikalieinnehållet uppfyller strikta krav på miljö- och hälsofarlighet.

Kemikaliesvepets kriterier kombineras lämpligen med din inköpande enhetens egna krav på exempelvis förpackningsmaterial, råvaruurspung och transporter.

 

> Fordonstvättmedel

> Avfettningsmedel

Vid tillägg av nya produkter eller ändringar

För tillverkare som vill lägga till en ny produkt eller ändra innehållet i en produkt i listorna gäller följande:

Bilvårdsmedlet ska klara de miljökrav som ställs i kriteriedokumenten. Ta kontakt med någon av de konsultfirmor som utför kemikaliegranskningar inom Kemikaliesvepet. Konsulten ska fylla i "Checklista för konsulter". Skicka denna tillsammans med ifyllt avtal till Naturskyddsföreningen (om ni inte sedan tidigare har ett avtal med oss). Adresser finner ni i dokumenten.

Namnändringar eller andra ändringar som inte rör innehållet i en produkt anmäls genom att skicka in blanketten "Ändringar i listorna".

Avgifter

De årliga avgifterna är:
Grundavgift: 2 200 kr
Avgift per produkt: 275 kr

Välj Bra Miljöval

Nu finns det över 700 varor och tjänster märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning, Bra Miljöval.