Lägg till dina familjemedlemmar

Här kan du uppdatera ditt familjemedlemskap med övriga i hushållet så att ni alla ingår i medlemskapet, helt kostnadsfritt. Det går även bra om du har ett ordinarie medlemskap, då uppgraderas du till ett familjemedlemskap*

Tack för att du ger kraft till förändring!

Dina uppgifter:

Ditt medlemsnummer hittar du på baksidan av Sveriges Natur eller i ditt välkomstmejl. Du kan också ange ditt personnummer (YYYYMMDDNNNN).

Dina familjemedlemmar:

Fullständigt personnummer (YYYYMMDDNNNN) är obligatoriskt för medlemskap.

Fullständigt personnummer (YYYYMMDDNNNN) är obligatoriskt för medlemskap.

Fullständigt personnummer (YYYYMMDDNNNN) är obligatoriskt för medlemskap.

Fullständigt personnummer (YYYYMMDDNNNN) är obligatoriskt för medlemskap.

Fullständigt personnummer (YYYYMMDDNNNN) är obligatoriskt för medlemskap.

Vill du lägga till fler familjemedlemmar? Kontakta vår medlemsservice på medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77

Skicka

*Är du månadsgivare blir det totala beloppet varje månad detsamma. Är du enbart medlem, dvs. betalar 30 kr per månad, höjs månadsbeloppet med 5 kr. Är du ordinarie årsmedlem aktiveras familjemedlemskapet vid nästa faktura och årsbeloppet höjs med 60 kr.