Läsarundersökning om Sveriges Naturs globala artiklar under 2021

Är du medlem i Naturskyddsföreningen?*

Visste du att Naturskyddsföreningen har ett omfattande utvecklingssamarbete med över 40 organisationer och nätverk världen över?*

Har läsningen av de globala artiklarna i Sveriges Natur generellt gett dig ökade kunskaper om globala miljöfrågor och Naturskyddsföreningens globala arbete?*

Tycker du att artikeln "Värre än kol" i nummer 2 2021 gett dig ökade kunskaper om hur svenskt bistånd är med och finansierar vattenkraft i bland annat Angola?*

Tycker du att artikeln "Amazonas Tjernobyl" i nummer 4 2021 gett dig ökade kunskaper om Texacos jättelika dumpning av oljeavfall i Amazonas?*

Tycker du att artikeln "Kolsvarta pengar" i nummer 5 2021 gett dig ökade kunskaper om hur svenska pensionsfonder och banker finansierar Kinas kolkraft?*

Vad anser du allmänt om kvaliteten på artiklarna i Sveriges Natur?*

Hur stort förtroende har du för det som skrivs i Sveriges Natur?*

Skicka