Bli Natursnoksledare – allt om våra utbildningar

Har du upptäckarlust och gillar att vara ute med barn? Du behöver inte vara expert, biolog eller lärare för att bli Natursnoksledare hos oss. Kolla in våra utbildningar!
Natursnokarna är en del av Naturskyddsföreningens lokala kretsars verksamhet och finns över hela Sverige.

En natursnoksledare:

  • Har upptäckar- och leklust och gillar att vara ute med barn.
  • Håller roliga aktiviteter med barn och deras vuxna ute i naturen.
  • Behöver inte vara expert, biolog eller lärare – man kommer långt med nyfikenhet och engagemang!
  • Har sköna kollegor över hela Sverige.                                                                   

     

Natursnoksledare rekommenderas att gå utbildning!

Som Natursnoksledare är du välkommen på våra uppskattade utbildningar. Vi erbjuder utbildningar och träffar runt om i landet. Syftet är att ge kunskap och inspiration. Minst lika viktigt är att Natursnoksledare ska få träffa andra Natursnoksledare och utbyta erfarenheter och tips. Utbildningarna hålls utomhus av erfarna utomhuspedagoger.

Reseersättning för resa till och från utbildningen kan sökas i efterhand från riksföreningen vid resa med tåg klass 2 eller övrigt miljöbästa färdmedel. Blankett för detta delas vid önskemål ut av utbildningsledaren på plats.

Kanske kan din krets eller ditt länsförbund hjälpa till med kostnad för utbildningen?
Förslag på överenskommelse mellan natursnoksledare och krets/länsförbund.

På grund av corona genomförs alla snokledarutbildningar hösten 2020 digitalt istället för ute i naturen.

Se vår film om hur en utbildning för Natursnoksledare går till:

Filmen är inspelad vid Natursnoksledarutbildning på Hörjelgården i Skåne, 25-26 oktober 2014.

En Natursnoksaktivitet för dig?

Utbildningarna vänder sig till deltagare från hela landet.
Vi anordnar också träffar under en dag för en Snokgrupp/Snokledare i en krets eller region. Dessa är i mån av plats öppna också för deltagare från hela landet.

Vissa år ordnas också Natursnoksläger under sommaren. Ett utmärkt tillfälle att lära dig mer om hur det är att vara ledare i Natursnokarna.

Alla vuxna och barn som vill prova på att leva Natursnoksliv är välkomna! Alla barn behöver en vuxen med sig. Vuxna behöver inte ha några barn med sig.

Kommande utbildningar

Länkar för anmälan till utbildningarna publiceras efter hand. 

Håll ut! Till våren kommer fler utbildningar.
Vi har ett separat nyhetsbrev som vänder sej till er som vill veta så snart nya utbildningar finns tillgängliga. 

Har du frågor, skriv till: natursnokarna@naturskyddsforeningen.se

Anmäl dig gärna till Natursnokarnas Nyhetsbrev

  • Natursnokarnas Nyhetsbrev
  • Utbildningsnyheter Natursnokarna 

Snok Online, Snok 1 och Snok 2, vaddå?

Läs mer här om våra utbildningar och nivåer!

Den som genomgår utbildning erhåller ett intyg.

 

<Tillbaka