Bli Natursnoksledare – allt om våra utbildningar

Har du upptäckarlust och gillar att vara ute med barn? Du behöver inte vara expert, biolog eller lärare för att bli Natursnoksledare hos oss. Kolla in våra utbildningar!

En natursnoksledare:

  • Har upptäckar- och leklust och gillar att vara ute med barn.
  • Håller roliga aktiviteter med barn och deras vuxna ute i naturen.
  • Behöver inte vara expert, biolog eller lärare – man kommer långt med nyfikenhet och engagemang!
  • Har sköna kollegor över hela Sverige.                                                                   

Natursnoksledare får gå på utbildning!         

Som Natursnoksledare är du välkommen på våra uppskattade utbildningar. Vi erbjuder kurser och träffar runt om i landet. Syftet är att ge kunskap och inspiration. Minst lika viktigt är att Natursnoksledare ska få träffa andra Natursnoksledare och utbyta erfarenheter och tips. Utbildningarna hålls utomhus av erfarna utomhuspedagoger.

Reseersättning för resa till och från kursen kan sökas i efterhand från riksföreningen vid resa med tåg klass 2 eller övrigt miljöbästa färdmedel. Blankett för detta delas vid önskemål ut av kursledaren på plats.

Kanske kan din krets eller ditt länsförbund hjälpa till med kostnad för utbildningen?
Förslag på överenskommelse mellan natursnoksledare och krets/länsförbund.

Se vår film om hur en utbildning för Natursnoksledare går till:

Filmen är inspelad vid Natursnoksledarutbildning på Hörjelgården i Skåne, 25-26 oktober 2014.

En Natursnoksaktivitet för dig?

Tvådagarsutbildningarna vänder sig till deltagare från hela landet.
Vi anordnar också träffar under en dag för en Snokgrupp/Snokledare i en krets eller region. Dessa är i mån av plats öppna också för deltagare från hela landet.

Vissa år ordnas också Natursnoksläger under sommaren. Ett utmärkt tillfälle att lära dig mer om hur det är att vara ledare i Natursnokarna.

Alla vuxna och barn som vill prova på att leva Natursnoksliv är välkomna! Alla barn behöver en vuxen med sig. Vuxna behöver inte ha några barn med sig.

Kommande utbildningar

Länkar för anmälan till kurserna publiceras efter hand. 

Natursnoksledarkurs Snok 1, Sixtorp, Västernärke, 25-26 april 2020
Då genomför Naturskyddsföreningen en kurs för dig som vill bli ledare för Natursnokarna - Naturskyddsföreningens barn- och familjeaktiviteter.
Målgrupp: Detta är för medlemmar som vill börja leda snokgrupp eller som gjort det en tid men ännu inte gått en utbildning.
Inbjudan och anmälan Sixtorp

Natursnoksledarkurs Snok 1 och Snok 2, Grönhögen Öland, 21-24 maj 2020 

Kom på naturfest i Grönhögen på Öland nära där Fältbiologerna håller Fältstation och kollar fåglar och myser i naturen.
Målgrupp: Detta är för dig som vill börja leda snokgrupp eller som gjort det en tid men ännu inte gått en utbildning. Till Öland är medföljande barn och ev partners välkomna. 

Inbjudan och anmälan Öland.

Har du frågor, skriv till: natursnokarna@naturskyddsforeningen.se

Snok 1 och 2, vaddå? Läs mer här om våra olika kurser och nivåer!

<Tillbaka