Utbildningar
och träffar

Har du upptäckarlust och gillar att vara ute med barn?
Du behöver inte vara expert, biolog eller lärare
för att bli Natursnoksledare hos oss. Kolla in våra utbildningar!
Natursnokarna är en del av Naturskyddsföreningens lokala kretsars verksamhet och finns över hela Sverige.

Naturskyddsföreningen arrangerar utbildningar för alla medlemmar som vill leda barn och deras vuxna inom barn- och familjeverksamheten Natursnokarna.

En natursnoksledare:

  • Har upptäckar- och leklust
  • Gillar att vara ute tillsammans med barn
  • Håller roliga aktiviteter med barn och deras vuxna ute i naturen.
  • Behöver inte vara expert, biolog eller pedagog - kommer långt med nyfikenhet och engagemang!
  • Har sköna snokledarkompisar över hela Sverige.

Utbildningar

Natursnoksledare rekommenderas att gå utbildning. Syftet är att ge kunskap, inspiration och utbyte av erfarenheter och tips. Utbildningarna hålls av pedagoger. Längre ner på sidan kan du se vår film om hur en utbildning för Natursnoksledare går till.

Under 2024 erbjuder vi:
Snok Grund - utbildning för Natursnoksledare
Snok Fortsättning - påbyggnad för den som gått Snok Grund samt snokat minst en termin.

Snok Grund är sammanlagt två dagar.
Den är uppdelad på två tillfällen.
Första tillfället sker digitalt, via Teams. Då bekantar vi oss med vad som finns på Natursnokarnas hemsida och medlemssidan Naturkontakt, ger verktyg i hur en kan planera både för en hel termin och för enskilda träffar, diskuterar ledarskap i Natursnokarna och leker tillsammans.

Andra tillfället sker utomhus. Innehåll är bland annat:
- Att lära in arter
- Att samarbeta
- Att göra upp eld
- Att använda våra sinnen 
Inom varje tema gör vi övningar, leker lekar och testar utrustning. Tonvikt ligger på att få med sig många lekar/övningar som är lätta att göra med sin egen grupp. På utbildningen får deltagarna hjälp, verktyg och material för att starta och driva en grupp samt planera och genomföra natursnoksträffar.

När du anmäler dig till Snok Grund behöver fylla i anmälan både till en digital samt en utomhusutbildning. Länkar finns under varje tillfälle.

Snok Grund kostar 500kr, då ingår både den digitala och det fysiska tillfället. Kanske kan din krets eller ditt länsförbund hjälpa till med kostnad för utbildningen i utbyte mot att du leder ett antal Snok-aktiviteter? Tips att ta kontakt med din krets i samband med att du anmäler dig och hör dig för!

Utbildningar - digitalt

Utbildningar sker digitalt via Teams. Läs mer om innehållet under varje tillfälle.

SnokGrund del 1, 23 mars 2024

SnokGrund del 1, 6 april

SnokGrund del 1, 14 september

SnokGrund del 1, 24 augusti

Utbildningar - utomhus

Snok Fortsättning, 24 - 25 februari

SnokGrund del 2, 13 april

SnokGrund del 2, 21 april

Läs mer om innehållet under varje tillfälle.

Träffar - digitalt

Utbildningar sker digitalt via Teams. Läs mer om innehållet under varje tillfälle.
Uppdatering om höstens träffar kommer.

J7X6CzChV5E poster image

Filmen är inspelad 2014 vid Natursnoksledarutbildningen på Hörjelgården i Skåne.

Sommarläger

Vissa år ordnas också Natursnoksläger under sommaren. Ett utmärkt tillfälle att lära dig mer om hur det är att vara ledare i Natursnokarna.

Vuxna och barn som vill prova på att leva Natursnoksliv är välkomna! Alla barn behöver en vuxen med sig. Varje läger är unikt. Ett läger kan vara öppet för barn och vuxna från hela landet, ett annat läger kan vara tillgängligt för barn och vuxna inom en viss region eller endast för snokledare och deras familjer.

Har du frågor, skriv till: natursnokarna@naturskyddsforeningen.se