Utbildningar och träffar för Natursnoksledare.

Har du upptäckarlust och gillar att vara ute med barn?
Du behöver inte vara expert, biolog eller lärare
för att bli Natursnoksledare hos oss. Kolla in våra utbildningar!
Natursnokarna är en del av Naturskyddsföreningens lokala kretsars verksamhet och finns över hela Sverige.

Naturskyddsföreningen arrangerar utbildningar för alla medlemmar som vill leda barn och deras vuxna inom barn- och familjeverksamheten Natursnokarna.

En natursnoksledare:

  • Har upptäckar- och leklust och gillar att vara ute med barn.
  • Håller roliga aktiviteter med barn och deras vuxna ute i naturen.
  • Behöver inte vara expert, biolog eller lärare - utan kommer långt med nyfikenhet och engagemang!
  • Har sköna snokledarkompisar över hela Sverige.

Den som genomgår utbildning kan själv skriva ut ett intyg.

Digitala träffar

Under 2022 kommer vi att erbjuda träffar som sker digitalt via Teams. Läs mer om de olika träffarnas innehåll under varje träff.

Länkar för anmälan till träffarna publiceras efter hand.

Peppträff för Natursnoksledare: 3 maj 2022

Introduktionsträff Natursnoksledare: 6 september 2022

Om att ha natursnokar i sin krets: 29 september 2022

Peppträff: 6 oktober 2022

Natursnoksledare rekommenderas att gå utbildning!

Som Natursnoksledare är du välkommen på våra uppskattade utbildningar runt om i landet. Vi erbjuder utbildningar och träffar runt om i landet. Syftet är att ge kunskap och inspiration. Minst lika viktigt är att Natursnoksledare ska få träffa andra Natursnoksledare och utbyta erfarenheter och tips. Utbildningarna hålls utomhus av erfarna utomhuspedagoger.

Reseersättning för resa till och från utbildningen kan sökas i efterhand från riksföreningen vid resa med tåg klass 2 eller övrigt miljöbästa färdmedel. Blankett för detta delas vid önskemål ut av utbildningsledaren på plats.

Kanske kan din krets eller ditt länsförbund hjälpa till med kostnad för utbildningen i utbyte mot att du leder ett antal Snok-aktiviteter?
Förslag på överenskommelse mellan natursnoksledare och krets/länsförbund.

Se vår film om hur en utbildning för Natursnoksledare går till längre ned på den här sidan!

Allt från kortare träffar till sommarläger

Vissa år ordnas också Natursnoksläger under sommaren. Ett utmärkt tillfälle att lära dig mer om hur det är att vara ledare i Natursnokarna.

Vuxna och barn som vill prova på att leva Natursnoksliv är välkomna! Alla barn behöver en vuxen med sig. Varje läger är unikt. Ett läger kan vara öppet för barn och vuxna från hela landet, ett annat läger kan vara tillgängligt för barn och vuxna inom en viss region eller endast för snokledare och deras familjer.

Länkar för anmälan till utbildningarna publiceras efter hand.

J7X6CzChV5E poster image

Filmen är inspelad 2014 vid Natursnoksledarutbildningen på Hörjelgården i Skåne.

Har du frågor, skriv till: natursnokarna@naturskyddsforeningen.se