Utbildningar och träffar för Natursnoksledare.

Har du upptäckarlust och gillar att vara ute med barn?
Du behöver inte vara expert, biolog eller lärare
för att bli Natursnoksledare hos oss. Kolla in våra utbildningar!
Natursnokarna är en del av Naturskyddsföreningens lokala kretsars verksamhet och finns över hela Sverige.

Naturskyddsföreningen arrangerar utbildningar för alla medlemmar som vill leda barn och deras vuxna inom barn- och familjeverksamheten Natursnokarna.

En natursnoksledare:

Har upptäckar- och leklust
Gillar att vara ute tillsammans med barn
Håller roliga aktiviteter med barn och deras vuxna ute i naturen.
Behöver inte vara expert, biolog eller pedagog - kommer långt med nyfikenhet och engagemang!
Har sköna snokledarkompisar över hela Sverige.

Den som genomgår utbildning kan själv skriva ut ett intyg.

Utbildningar - utomhus

Natursnoksledare rekommenderas att gå utbildning. Syftet är att ge kunskap, inspiration och utbyte av erfarenheter och tips. Utbildningarna hålls utomhus av erfarna utomhuspedagoger. Längre ner på sidan kan du se vår film om hur en utbildning för Natursnoksledare går till.

Kanske kan din krets eller ditt länsförbund hjälpa till med kostnad för utbildningen i utbyte mot att du leder ett antal Snok-aktiviteter?
Förslag på överenskommelse mellan natursnoksledare och krets/länsförbund.

Snokledarutbildning 1, Uppsala 16 oktober (Obs en dag)

Snokledarutbildning 1, Göteborg 29 - 30 oktober 2022

Utbildningar och träffar - digitalt

Vi erbjuder även träffar och utbildningar som sker digitalt via Teams. Läs mer om innehållet under varje träff.
Länkar för anmälan till träffarna publiceras efter hand.

Om att ha natursnokar i sin krets: 29 september 2022

Digital snokledarutbildning: 1 oktober 2022

Peppträff: 6 oktober 2022

Introduktionsträff: 11 oktober, kl. 18.00 - 20.00

J7X6CzChV5E poster image

Filmen är inspelad 2014 vid Natursnoksledarutbildningen på Hörjelgården i Skåne.

Sommarläger

Vissa år ordnas också Natursnoksläger under sommaren. Ett utmärkt tillfälle att lära dig mer om hur det är att vara ledare i Natursnokarna.

Vuxna och barn som vill prova på att leva Natursnoksliv är välkomna! Alla barn behöver en vuxen med sig. Varje läger är unikt. Ett läger kan vara öppet för barn och vuxna från hela landet, ett annat läger kan vara tillgängligt för barn och vuxna inom en viss region eller endast för snokledare och deras familjer.

Har du frågor, skriv till: natursnokarna@naturskyddsforeningen.se