Karin Lexén – generalsekreterare

Karin Lexén är generalsekreterare och chef för föreningens rikskansli. Hon är också talesperson i frågor som rör jordbruk, hav och miljögifter.

Karin har under sitt yrkesliv arbetat med många av Naturskyddsföreningens sakfrågor samt med folkrörelsearbete och opinionsbildning. Innan hon utsågs till Naturskyddsföreningens generalsekreterare i mars 2017 så arbetade hon som chef för internationell policy och Världsvattenveckan på organisationen Stockholm International Water Institute, Siwi. Hon har också arbetat på miljödepartementet, inom universitetet samt varit ordförande för organisationen Fairtrade.

Karin har en filosofie kandidatexamen på kemistlinjen och har läst doktorandkurser och enstaka kurser i miljökemi, statsvetenskap samt företagsekonomi.

För pressförfrågningar, kontakta:
E-post: press@naturskyddsforeningen.se
Telefon: Naturskyddsföreningens pressjour 072-250 63 38

För att nå Karin i övriga frågor, kontakta:
E-post: generalsekreterare@naturskyddsforeningen.se

Pressbilder finns att ladda ner i höger spalt.

Följ Karin Lexén på Twitter.