Karin Lexén – generalsekreterare

Karin Lexén är generalsekreterare och chef för föreningens rikskansli. Hon är också talesperson i frågor som rör jordbruk, hav och miljögifter.

Karin har under sitt yrkesliv arbetat med många av Naturskyddsföreningens sakfrågor samt med folkrörelsearbete och opinionsbildning. Innan hon utsågs till Naturskyddsföreningens generalsekreterare i mars 2017 så arbetade hon som chef för internationell policy och Världsvattenveckan på organisationen Stockholm International Water Institute, Siwi. Hon har också arbetat på miljödepartementet, inom universitetet samt varit ordförande för organisationen Fairtrade.

Karin har en filosofie kandidatexamen på kemistlinjen och har läst doktorandkurser och enstaka kurser i miljökemi, statsvetenskap samt företagsekonomi.

Om du vill kontakta Karin:
anette.ericson@naturskyddsforeningen.se

För pressförfrågningar kontakta vår presschef Anna Havula:
anna.havula@naturskyddsforeningen.se
070-870 37 00

Pressbilder finns att ladda ner i höger spalt.