25 snabba reformer för ett levande hav

Vi presenterar ny rapport med förslag på 25 åtgärder om b la marina reservat och fiskemetoder som snabbt skulle bidra till levande, rena hav.

Naturskyddsföreningen föreslår åtgärder för ett renare hav.
Det finns en rad åtgärder för havet som Sverige kan besluta om utan omväg via EU

- Det här är 25 enkla och tydliga förslag för ett renare hav som bara är att sätta i sjön. Våra förslag riktar in sig på de beslut som Sverige kan fatta idag, utan att behöva gå omvägen via EU. Vi fick idag ett oväntat starkt stöd från centrala politiker i flera frågor, säger Mikael Karlsson.

Rapporten omfattar förslag för bland annat hållbara fiskemetoder, stärkt strandskydd, marina reservat, stöd till praktiskt havsmiljöarbete samt skydd av hotade arter.

- Det har etablerat sig en bild i svensk politik av att alla beslut som rör våra vatten och hav först måste gå via EU-systemet. Den här rapporten visar tydligt att det är en missuppfattning som ibland används som en ursäkt för att slippa göra åtgärder som ger ökad rikedom i haven, säger Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen.

Läs mer om förslagen i en debattartikel på Svenska Dagbladet >>

Läs hela rapporten >> 

För mer information:
Mikael Karlsson, ordförande, Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske, Naturskyddsföreningen, 076-786 95 12
Kristoffer Talltorp, press / opinionsbildare, 070- 925 18 93

Ge bort en gåva till havet!

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!