28 miljöorganisationer kräver totalstopp för ålfiske i Europa

Nu är årets ålfiskesäsongen igång. Trots att ålen är akut hotad fortsätter ett kommersiellt ålfiske i många europeiska länder, inte minst i Sverige. Naturskyddsföreningen och ett stort antal andra miljöorganisationer kräver att EU-kommissionen stoppar allt ålfiske till dess att arten har återhämtat sig. Kravet framförs i ett öppet brev till EUs fiske- och miljökommissionär Karmenu Vella.

Så här glad är ålen inte idag då den är listad som akut hotad.

Sedan 50-talet har antalet ålyngel som kommer simmande till Europa från Sargassohavet minskat med över 95 %. Den europeiska ålen är därför sedan 2008 listad som akut hotad av Internationella naturvårdsunionen. Den vetenskapliga rekommendationen från havsforskningsrådet ICES är sedan 2007 att alla mänskliga aktiviteteter som hotar ålen ska minimeras (1).

- Det är obegripligt, kortsiktigt och extremt oroande att fisket efter en så hotad art som ålen får fortgå. Den europeiska ålen är på väg att försvinna för alltid. EU-kommissionens egen utvärdering visar att den åtta år gamla förvaltningsplanen för ålen inte har fungerat. Nu krävs det att EU-kommissionen agerar så att det införs ett totalt ålfiskestopp, säger Mårten Wallberg, vice ordförande för Naturskyddsföreningen.

Utöver fisket utgör även vattenkraften ett stort hot mot ålens överlevnad. Fria vandringsvägar för fisk är ett krav enligt EUs vattendirektiv. De 28 miljöorganisationerna (2) uppmanar därför kommissionär Vella att ställa tydligare krav på EUs medlemsländer att leva upp till vattendirektivet och säkerställa fria vandringsvägar för ål och andra vandrande fiskar i alla Europas floder.

- Mellan 70-90 procent av alla vuxna ålar, som försöker passera en vattenkraftturbin för att återvända till havet och föröka sig, dör. Trots detta är det fortfarande mer eller mindre frivilligt för svenska vattenkraftverk att säkerställa fri vandring för ål. Om vi ska få äta någon ål i framtiden måste det till en ny lagstiftning för vattenkraften med relevanta miljökrav på alla kraftverk, säger Mårten Wallberg.

Miljöorganisationernas öppna brev till Karmenu Vella.

Mer information:
Mårten Wallberg, vice ordförande, Naturskyddsföreningen: 0733 746 714
Ellen Bruno, sakkunnig marina ekosystem och fiske, Naturskyddsföreningen: 08 702 65 95
Anna Havula, press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen: 0708 703 700

(1)  “The status of eel remains critical and ICES advises that all anthropogenic mortality (e.g. recreational and commercial fishing, hydropower, pumping stations, and pollution) affecting production and escapement of silver eels should be reduced to – or kept as close to – zero as possible.”

(2) Undertecknande organisationer:

Österrike: 
UMWELTDACHVERBAND
EU UMWELTBÜRO

Belgien: 
SEA FIRST FOUNDATION

Kroatien: 
SUNCE - ASSOCIATION FOR NATURE, ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Cypern:
FEDERATION OF ENVIRONMENTAL ORGANISATIONS OF CYPRUS

Danmark: 
DANISH SOCIETY FOR NATURE CONSERVATION
WWF DENMARK
DYRENES BESKYTELSE
NATURHISTORISK FORENING FOR NORDSJÆLLAND
DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND

EU:
COALITION CLEAN BALTIC
GREENPEACE EU

Irland: 
AN TAISCE - THE NATIONAL TRUST FOR IRELAND
IRISH SEAL SACUNTARY

Luxemburg:
LUXEMBURG - NATUR & ËMWELT

Nederländerna: 
DE FAUNABESCHERMING
DIEREN BESCHERMING
WWF NETHERLANDS
WISSENBESCHERMING
GOOD FISH FOUNDATION
SPORTVISSERIJ NEDERLAND
NORTH SEA FOUNDATION

Portugal: 
SCIAENA
LPN - LIGA PARA A PROTECÇÃO DA NATUREZA

Sverige:
SWEDISH SOCIETY FOR NATURE CONSERVATION

Storbritannien:
MARINE CONSERVATION SOCIETY
BUGLIFE

USA:
MARINE CONSERVATION INSTITUTE

Ge bort en gåva till havet!

Friska hav är en livsviktig fråga för planeten och mänskligheten!