Ägodela - Naturskyddsföreningen lanserar en bok och nytt begrepp

Människors konsumtionsmönster håller på att ritas om. Att äga prylar ger inte längre självklart status, utan ses i allt större utsträckning som slöseri med jordens resurser. Istället är trenden att hyra, låna, byta, skänka bort, köpa begagnat och att skapa gemensamma lösningar. Idag lanseras boken "Ägodela. Köp mindre – få tillgång till mer", som beskriver fenomenet. Naturskyddsföreningen hoppas att det nya ordet ägodela kommer med i Språkrådets nyordslista.

Definition av ägodela:
Att ägodela ger dig tillgång den tjänst eller vara som du behöver, men med mindre belastning på jordens resurser. Det är samverkanslösningar som kan vara kollektiva eller ske mellan privatpersoner, som minskar resursåtgång, klimat- och miljöpåverkan, innebär samverkan och möten, är demokratiska, tillgängliga för alla, och följer lagar och regler.    

– Begreppet ägodela sammanfattar gamla och nya företeelser, affärsmodeller och redskap som har potential att vara ett snabbspår till en hållbar utveckling. Ägodela är ett kort och tydligt ord som beskriver vad det handlar om, att flytta fokus från enskild konsumtion och privat ägande till tillgång till en vara eller en tjänst. Det skulle vara roligt om ordet kom med i nyordslistan, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Boken Ägodela. Köp mindre – få tillgång till mer lyfter goda exempel på ägodelning för att påskynda en minskning av konsumtionens miljö- och klimatpåverkan. Spännande exempel ur boken:

  • Crowdsourcing: en metod för att lösa problem och samla in information, där många bidrar. Trafiktjänsten Waze ger vägbeskrivningar som tar hänsyn till trafiksituationen längs en rutt. Man får denna information automatiskt genom att användarna passivt levererar data till appen genom att ha den påslagen när de kör bil. Andra användare får på så sätt information om trafikstockningar och alternativa resvägar. Färre bilar i kö ger mindre utsläpp.
  • Foodsharing: överbliven mat förmedlas via t.ex. mobilappar eller webbsidor. Den ideella föreningen Foodsharings webbsida har cirka 80 000 registrerade användare och över två miljoner besök i månaden. 1500 butiker är anslutna till nätverket där de gör upp direkt med privatpersoner om när och var det finns mat att hämta. Minskat matsvinn ger mindre miljöpåverkan.
  • Klädbyten: utöver klädbytardagar och etablerade köp- och säljmarknader har nya digitala plattformar börjat dyka upp. Rentez-Vous gör det möjligt för Parisbor att hyra ut eller sälja kläder direkt till varandra. Genom att använda tjänsten får de tillgång till upphämtningsställen runt om i staden, vilket underlättar överlämning av kläderna. Via webbsidan Girl Meets Dress kan kunder i hela Europa hyra festklänningar från föregets digitala garderob. Klänningarna levereras sedan direkt hem via post. Klädbyten ger mindre miljöpåverkan.

Skribenter i boken är Mark Levengood, Johanna Sandahl, Karin Bradley, Carl-Axel Fall, Ida Nilsing, Annie Hellquist, Magnus Jiborn, Fatima Grönblad, Dan Hallemar, Bahare Haghshenas, Emma Schütt, Jenny Damberg, Martin Gelin, Emanuel Karlsten, Eva Eiderström och Maria Adervall Berglund.

Naturskyddsföreningen och Bonnier Fakta är utgivare av boken. Beställ boken på www.naturskyddsforeningen.se/agodela och dela den gärna med någon.

För frågor, kontakta:
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen: 070-357 80 23
Eva Eiderström, avdelningschef och faktaansvarig Ägodela, eva.eiderstrom@naturskyddsforeningen.se, 070-755 81 12
Anna Havula, press- och PR-chef, anna.havula@naturskyddsforeningen.se, 070-87 03 700

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.