Allt farligare för människor som försvarar miljön

I skuggan av coronapandemin blir världens miljöförsvarare allt mer utsatta. Idag, på den internationella dagen för mänskliga rättigheter, håller Naturskyddsföreningen en digital ljusmanifestation och tänder ljus för alla de som mördats – för att de stod upp för naturen.

Pressmeddelande 2020-12-10

– Att försvara miljön borde vara en självklarhet men idag är det på många håll i världen förenat med livsfara. Att människor hotas, trakasseras och dödas för att de gör detta är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och samtidigt ett hot mot miljön, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Förra året dödades minst 212 miljöförsvarare runt om i världen, enligt organisationen Global Witness. Utöver detta trakasserades, hotades och fängslades tiotusentals. Mörkertalet är stort då många övergrepp aldrig anmäls.

Bakom hoten ligger oftast ekonomiska intressen och utvinningsindustrins alltmer aggressiva framfart. De vi kallar miljöförsvarare är ofta urfolk och småskaliga bönder som försvarar den mark de bor och försörjer sig på, mot gruvprojekt, dammar och storskaliga jordbruk.

Under coronapandemin har situationen för miljöförsvarare förvärrats. Miljölagstiftningar har luckrats upp av regeringar med hänvisning till att det är nödvändigt för att rädda ekonomi och arbetstillfällen. I länder som Filippinerna, Colombia och Brasilien har företag ostört kunnat exploatera värdefulla naturresurser då människors möjligheter att göra motstånd minskat under restriktionerna.

Företag verksamma i dessa länder måste ta ett betydligt större ansvar för situationen än idag. Sverige måste genom lagstiftning säkerställa att svenska företag respekterar mänskliga rättigheter i hela värdekedjan och att de står till svars för negativ påverkan som de bidragit till, säger Karin Lexén.

Idag hålls en digital ljusmanifestation på Facebook kl. 15-16.15 tillsammans med en rad andra organisationer för att uppmärksamma den allvarliga situationen och hedra dem som mist sina liv. Tänd gärna ett ljus och dela bilden under hashtaggen #Light4Defenders. 

Världen måste stå upp för miljöförsvararnas rätt att försvara allas vår framtid, säger Karin Lexén.

Läs mer om miljöförsvararnas situation här >>

Presskontakt:
Lisa Persson
Pressekreterare
M +46 (0) 70 916 41 79
lisa.persson@naturskyddsforeningen.se