Ängens dag räddar blomsterprakten och artrikedomen

Naturskyddsföreningen firar ”Ängens dag” den 1 augusti med lie och räfsa. För att bevara de få svenska ängar som finns kvar idag och skydda den livsviktiga artrikedomen.

– Står du mitt på en blommande äng myllrar det av liv. Ängen är den artrikaste naturtypen i Sverige och så mycket som 50 arter kan finnas på en kvadratmeter äng – lika mycket som i en regnskog, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Idag finns bara en spillra kvar av den miljon hektar ängsmarker som fanns i Sverige för drygt 100 år sedan. De blommande ängarna försvinner i takt med att jordbruk läggs ner och slåtter och bete upphör. Med ängarna försvinner också många sorters blommor och livsmiljön för mängder av fjärilar, bin andra småkryp. Enligt den senaste rödlistan hotas 830 växt- och djurarter på grund av upphört slåtter och bete. Men alla kan hjälpa till att vända den trenden genom att slå och hålla ängsmarker öppna. 

För att fira ”Ängens dag” den 1 augusti arrangeras aktiviteter på ett flertal platser i landet, med start av mitten av juli till mitten av augusti. Där kan den som vill vara med och fira genom att gå ut med lie och räfsa för att slå ängarna på gammaldags sätt. Att slå marken gör att blommor och djur som är beroende av ängsmarken kan överleva. Naturskyddsföreningen har de senaste åren märkt av ett ökat intresse för att skapa och restaurera ängar.

– Allt fler privatpersoner och kommuner omvandlar gräsytor till blommande marker. Det är ett otroligt viktigt arbete eftersom det gynnar artrikedomen som är livsviktig för oss människor, säger Lexén.

Den som inte har möjlighet att delta på en lokal aktivitet kan ändå bidra till mångfalden genom att välja KRAV-märkta varor eller köpa naturbeteskött.

Alla som deltar uppmanas följa myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridningen. 

I vårt kalendarium kan du se vad som händer på din ort.

Presskontakt:
Alexandra Elias, pressekreterare
alexandra.elias@naturskyddsforeningen.se