Äntligen kan jobbresorna bli rättvisa och hållbara

I dag presenterades regeringens utredning om hur systemet med skatteavdrag för resor till arbetet kan reformeras. Naturskyddsföreningen, som arbetat hårt för denna förändring i 25 års tid, gläds åt förslaget och uppmanar nu politikerna att göra verklighet av det.

Dagens reseavdrag gynnar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Olika regler gäller för olika transportslag, vilket i praktiken resulterar i att 90 procent av avdragen görs för bil, 10 procent görs för kollektivtrafik och inga avdrag görs för gång och cykel. Reseavdraget kostade staten omkring 5,8 miljarder kronor år 2017. Det innebär en statlig subventionering av klimatskadliga fossila bränslen som direkt motverkar klimatmålen. 

När regeringens tillsatta kommitté idag presenterade sitt förslag på hur det gamla systemet för reseavdrag kan reformeras gick den i stora delar på Naturskyddsföreningens linje. 

– Reseavdragen är en av de största klimatskadliga subventionerna vi har i Sverige. Vi på Naturskyddsföreningen har arbetat i 25 års tid för att reseavdragen ska reformeras. Dagens besked visar att vårt arbete har lönat sig, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Nu hoppas Naturskyddsföreningen att politikerna snabbt genomför kommitténs förslag att göra reseavdraget helt avståndsbaserat och färdmedelsoberoende. 

– Kommittén föreslår, precis som vi, att avdraget ska styras av hur lång resan är och gälla oavsett vilket färdmedel man väljer. Det kommer att uppmuntra arbetspendling med miljövänligare transportmedel och vara en viktig del i att miljösanera skattesystemet, säger Johanna Sandahl. 

Hälften av reseavdragen går idag till de tre storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö – trots att den ursprungliga tanken var att gynna landsbygden. Reseavdraget har framför allt blivit ett avdrag för högavlönade män i storstäderna. Dessutom har fusket visat sig vara omfattande och uppgår till minst 1,7 miljarder kronor årligen. 

– Många av de här bristerna kan åtgärdas med kommitténs förslag – men inte alla. Utredningen föreslår vissa krångliga särregler, till exempel att räkna tidsvinst mellan olika transportslag. Sådant krångel vill vi inte ha utan vi vill ha ett rakt och enkelt system, säger Johanna Sandahl.

Presskontakt:
Lisa Persson
Presskommunikatör
Naturskyddsföreningen
070-916 41 79