Bättre kylutrustning sparar tiotusentals kronor i minskade energikostnader

Naturskyddsföreningens TopTen har under tre år deltagit i ett EU-projekt för att syna de effektivaste professionella kylprodukterna. Nu kan det konstateras: Besparingspotentialen för företagens energianvändning är enorm.

TopTen granskar och listar Sveriges energieffektivaste produkter både för privatpersoner och företag. Under de gångna tre åren har TopTen deltagit i projektet ProCold, en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram. Syftet har varit att titta närmare på effektivitets- och besparingspotential i professionell kylutrustning som används i till exempel mataffärer, restauranger, skolor eller hotell.

Med rätt utrustning kan företag med professionella kylbehov spara så mycket som 30-50 procent av energianvändning för kyla. Det kan röra sig om tiotusentals kronor i minskade energikostnader för enskilda produkter under hela dess livslängd.

– Projektet har visat att tillverkarna kan och vill ta fram effektiva kylprodukter. På grund av en eftersatt utveckling finns det väldigt stor besparingspotential inom branscher som prioriterat andra faktorer än energianvändning när nya produkter inhandlas. Nu är det ett gyllene läge att se över sitt kylsystem då även de klimatskadliga F-Gaserna ska fasas ut, säger Magnus Jonsson på Naturskyddsföreningen.

För professionella kylar och frysar upphandlas endast en liten andel effektiva produkter, ca 5-10 procent. För många produktkategorier är det dock svårt att få tillgång till någon utförlig data, eftersom det är väldigt få kommuner som för någon som statistik över vad som inhandlas och att branschen själv är förtegen.

På europeisk basis har ett nytt rabattsystem för effektiva kylprodukter lanserats i Österrike. I Schweiz har rabattsystemet testats under hela perioden och energibesparingen blev hela 50 GWh.  Ett liknande system skulle kunna generera lika stora besparingar även i Sverige.

Kontakt:
Magnus Jonsson,
Handläggare Bra Miljöval Energi & TopTen, Naturskyddsföreningen
076-866 57 06
magnus.jonsson@naturskyddsforeningen.se  

>Läs mer om Top Ten

This ProCold project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649293.