Bra beslut om vidgat förbud mot bisfenol A

Regeringen har beslutat att förbjuda miljögiftet bisfenol A (BPA) i barnmatsburkar. Kemikalieinspektionen ges samtidigt i uppdrag att undersöka ett utvidgat förbud mot BPA på vissa andra områden. Regeringen följer därmed ett förslag från Naturskyddsföreningen om att fasa ut hormonstörande kemikalier, särskilt i de fall barn utsätts för sådana miljögifter.

Pressmeddelande

– Jag är oerhört glad att regeringen har lyssnat på våra förslag. Tack vare det kommer svenska barn att påverkas mindre av miljögiftet BPA. Miljöminister Lena Ek har uppenbarligen flyttat fram positionerna i regeringen. Nu hoppas vi att nästa steg kommer snabbare, så att BPA förbjuds i alla sammanhang där barn, och även vuxna, kan påverkas, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Regeringen beslutar idag om förbud mot BPA i förpackningar för livsmedel som är avsedda för barn 0-3 år gamla. Regeringen uppdrar även åt Kemikalieinspektionen att utreda förbud mot BPA i termopapper, som finns i kölappar, kvitton och biljetter och där ämnet lätt frigörs. Myndigheten ska även kartlägga BPA i bland annat leksaker och tillsammans med Boverket och Livsmedelsverket kartlägga BPA i epoxibehandlad polyester, som används för renovering (relining) av vattenrör.

– Regeringens beslut är ett steg på vägen till en avgiftad vardag. Men trots beslutet kommer BPA även i fortsättningen att användas i många sammanhang. Vi hoppas att snart få se ett heltäckande beslut mot BPA i alla matförpackningar, inte bara i dem som är avsedda för småbarn. Det finns även en lång rad andra hormonstörande kemikalier som mer eller mindre fritt kan användas. Det är dags att flytta fram positionerna på bredden i kemikaliefrågan, säger Ulrika Dahl, chef på avdelningen för miljögifter på Naturskyddsföreningen.

Efter dagens beslut måste regeringen underrätta EU-kommissionen och medlemsstaterna om det avsedda förbudet mot BPA i barnmatsförpackningar. Därmed följer Sverige i Danmarks, Frankrikes och Belgiens fotspår, som varit föregångare när det gäller att reglera BPA.

– Nationella föregångare är viktiga inom EU. De utmanar kommissionen och medlemsländerna, och ofta har enskilda initiativ grundat för bred internationell uppföljning. Nu gäller det att inte stanna vid BPA i enskilda produkter. Ett antal bromerade flamskyddsmedel, ftalater och fluormiljögifter är det också angeläget att man börjar fasa ut i Sverige, för att väcka frågor och skapa stöd bland fler medlemsländer, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.