Brasilien: Miljöaktivister under allvarligt hot

Situationen för miljöaktivister hårdnar i Brasilien. Bara år 2017 har över 46 personer mördats. Det är människor som stridit för sitt land, sin skog eller sina floder. Naturskyddsföreningens samarbetsorganisation, MAB, får allt svårare att försvara miljön, människors rättigheter och att stå emot de stora kraft- och gruvbolagen.

Nilce de Souza Magalhães, aktivist för mänskliga rättigheter och lokal ledare för den brasilianska rörelsen MAB, mördades i januari 2016 efter ett liv av kamp mot dammarna i Brasilien.

Foto / Illustration:

MAB

Enligt en rapport från Global Witness dödades under 2017 nästan fyra miljöaktivister varje vecka.  En stor del av de som mördas är urfolk som bor i områden som drabbas av miljöförstöring, under 2016 så mycket som 40 procent. Troligen är det verkliga antalet mördade ännu fler, eftersom många fall sker i avlägsna trakter djupt inne i regnskogen eller bergen.

Urfolk, miljörörelsen och sociala rörelser som arbetar med frågor som rör tillgången till naturresurser och mark är de som är hårdast utsatta för hot, trakasserier och mord.  Att de ifrågasätter storskaliga, ohållbara energiprojekt, skogsavverkningar och jordbruksprojekt ses många gånger av regeringen och storföretagen som ett hinder för deras ekonomiska intressen.

Kampen för miljön och mänskliga rättigheter försvåras

Enligt Global Witness rankas Brasilien år efter år som det farligaste landet i världen för miljöaktivister. Här samarbetatar Naturskyddsföreningen med den stora sociala rörelsen MAB Movimento dos Antigidos por Barragens – de dammpåverkades rörelse. De organiserar människor som sluter upp i kampen mot storskalig vattenkraft och dammar, som ofta har allvarliga sociala- och miljömässiga konsekvenser.

I januari 2016 mördades Nilce ”Nicinha” de Souza Magalhães, aktivist och lokal ledare för MAB. Nicinha de Souza Magalhães ägnade sitt liv åt kampen mot dammarna och hade lett många protester mot vattenkraftverket Jirau i Porto Velho. Hon försvann från sitt hem ett par veckor efter att hon representerat drabbade fiskare vid ett möte i huvudstaden Brasilia och ett halvår senare hittades hennes kropp i Jirau-dammen. Nilce var fiskare och blev medlem i MAB efter att dammen förstört fisket där hennes samhälle fiskat i generationer.

Sedan 2016 har 145 miljöaktivister mördats i Brasilien och situationen i landet är fortsatt väldigt allvarlig. I april 2017 blev nio män knivskurna eller skjutna till döds i en av de värsta landkonflikterna i Brasilien på många år. Det skedde i Mato Grosso, djup inne i Amazonas regnskog, ett område så avlägset att det tog 24 timmar innan polisen fick veta vad som hänt.

Även lagar gör att utrymmer för civilsamhället krymper

Men det är inte bara hot om våld som påverkar miljörörelsen. Under 2015 antogs en anti-terroristlag som har används för att kriminalisera sociala rörelser som arbetar för mänskliga rättigheter och miljön. Departementet för mänskliga rättigheter har avskaffats och ett nationellt program för att stödja hotade försvarare av mänskliga rättigheter fungerar inte tillfredsställande. Fortfarande är Brasilien det land i världen där flest miljöaktivister blir mördade.

 

Läs alla artiklar i serien om hotade miljökämpar:

Allt fler miljökämpar mördas

Brasilien: Hot om våld tvingar bort familjer

Sydafrika: Folket mot gruvan – en kamp på liv och död

Gambia: Fiskmjölsfabrikerna konkurrerar ut lokala fiskare

 

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.