Coronapandemin – så påverkas våra aktiviteter framöver

Vi står inför en samhällskris som påverkar oss alla och som kräver stora anpassningar. Riksföreningen följer rapporteringen om coronapandemin noga och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har också valt att gå längre i våra råd, som du kan läsa om här.

Uppdaterad 23 mars 2020

Folkhälsomyndigheten har gjort en checklista för hur man som arrangör kan bedöma risker för smittspridning och vilka åtgärder som kan minska dem. Se information hos Folkhälsomyndigheten. Riksföreningen utgår i sin verksamhet från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att hjälpa till att begränsa smittspridningen i samhället håller vi möten i möjligaste mån på distans, begränsar våra resor och uppmanar alla medarbetare som kan att arbeta hemma.

Riksföreningens generella råd

Om det går att genomföra aktiviteten på distans, gör det.

 • Ställ in eller skjut upp alla fysiska sammankomster med:
  • fler än 50 deltagare
  • deltagare som kommer inresande från olika håll
  • stor sannolikhet för deltagare i riskgrupper.
 • Om det krävs och går att genomföra en fysisk träff, överväg att vara utomhus.
 • Utforma utomhusaktiviteter så att det går att hålla god handhygien och ett par meters avstånd till varandra.
 • Om ni trots allt ska träffas inomhus, minska riskerna genom att välja en rymlig lokal, möjliggör god handhygien, begränsa antalet deltagare och att håll aktiviteten så kort som möjligt.
 • Uppmana inbjudna att stanna hemma vid minsta tecken på luftvägsinfektion eller förkylning.

Andra specifika arrangemang

 • Vi rekommenderar dem som planerat att arrangera Klädbytardagen den 28 mars 2020 att skjuta upp sina arrangemang, då vi bedömer det svårt att genomföra på ett säkert sätt. Läs mer om Klädbytardagen.
 • Angående riksstämman i Mora 13–14 juni återkommer vi snart med mer information.
 • Kretsarnas och länsförbundens årsmöten och stämmor kan vid behov skjutas fram. För information om vad som gäller för årsmöten och stämmor, läs mer på Naturkontakt, där vi även har en tråd och svarar på frågor löpande.