Coronapandemin – så påverkas våra aktiviteter framöver

Vi står inför en samhällskris som påverkar oss alla och som kräver stora anpassningar. Riksföreningen följer rapporteringen om coronapandemin noga och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Uppdaterad 22 april 2020

Folkhälsomyndigheten har gjort en checklista för hur man som arrangör kan bedöma risker för smittspridning och vilka åtgärder som kan minska dem. Se information hos Folkhälsomyndigheten. Riksföreningen utgår i sin verksamhet från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att hjälpa till att begränsa smittspridningen i samhället håller vi möten i möjligaste mån på distans, begränsar våra resor och uppmanar alla medarbetare som kan att arbeta hemma.

Riksföreningens generella råd

Håll er uppdaterade och var beredda att göra nya bedömningar om myndigheternas rekommendationer förändras.

Aktiviteter inomhus

Ställ in aktiviteter som inte kan hållas digitalt eller utomhus.

Aktiviteter utomhus

  • Fysiska möten med fler än 50 deltagare är förbjudna enligt lag. Ta in anmälningar så att ni kan säkerställa att antalet deltagare begränsas.
  • Utforma aktiviteterna så att det går att hålla ett par meters avstånd till varandra.
  • Ha handsprit tillgänglig för deltagarna.
  • Uppmana inbjudna att stanna hemma om de tillhör riskgrupp eller vid minsta tecken på sjukdom.

Andra specifika arrangemang

  • Riksstämman som skulle ha ägt rum i Mora 13-14 juni har skjutits upp. Nytt datum är inte beslutat. Läs mer på vårt medlemsforum Naturkontakt.
  • Kretsarnas och länsförbundens årsmöten och stämmor kan vid behov skjutas fram. För information om vad som gäller för årsmöten och stämmor, läs mer på Naturkontakt, där vi även har en tråd och svarar på frågor löpande.