De drömmer om solenergi i Brasilien

Elektriciteten i Brasilien är bland den dyraste i världen och många kämpar för att ha råd att betala elräkningen. Vi har hälsat på hos Helena Gonçalves och Roque Gandin i delstaten Baixo Iguaçu. För två år sedan skaffade de en solfångare, som värmer upp vatten till deras hushåll utan att använda elektricitet. Nu drömmer Helena och Roque om att bli helt självförsörjande på energi från solen.

Brasilien har sedan en tid tillbaka satsat på vattenkraft för att lösa landets efterfrågan på energi. Över 90 procent av landets energibehov tillgodoses idag av vattenkraft, från stora kraftverksdammar. Trots landets potential för solenergi, kommer endast en bråkdel av energin från solen.

Vattenkraft påverkar miljön

En del av avverkningen i Amazonas beror på utbyggnaden av vattenkraft. Anläggandet av kraftstationer eller dammar innebär nämligen att stora områden, ibland på hundratals hektar, skövlas eller hamnar under vatten. Dessa områden består ofta av regnskog, med en unik mångfald av djurliv, träd och växter.

Läs mer: Solenergi räddar regnskog 

Vattenkraft är, precis som det mesta, också känsligt för klimatpåverkan. De globala klimatförändringarna förväntas leda till ojämnare regnflöden, det vill säga att det regnar mindre eller mer under vissa perioder än vad som varit fallet tidigare. Under perioder med mindre regn, kommer det att finnas mindre vatten i de reservoarer som tillhör vattenkraften. Det kommer att påverka energiproduktionen negativt.

Samtidigt kommer de perioder när det regnar mycket att leda till översvämningar. Översvämningar i vegetation, speciellt i tropiska skogar som regnskog, släpper ut växthusgasen metan när den bryts ned. 

Människor tvingas flytta

Men dammarna riskerar inte bara att påverka miljön negativt. Även människor riskerar att drabbas om de måste lämna sina hem, sin mark och sina försörjningsmöjligheter. Ofta hamnar de i stället i avlägsna områden där det kanske inte ens finns elektricitet, eller i fattiga områden i storstäderna. Så många som en miljon människor har på något sätt påverkats av energipolitiken i Brasilien.

Kräver kompensation till de som drabbats

Helena Gonçalves är en av de många personer som har tvingats att lämna sitt hem på grund av dammbyggen. 2016 fick hon solfångaren av den sociala rörelsen Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) som betyder ”De dammpåverkades rörelse”.

– Innan det här projektet hade folk bara kallt vatten hemma, säger Helena Gonçalves. Idag är det annorlunda, det är mycket bättre. Idag får vi varmvatten från vår solfångare. 

MAB arbetar för att de som drabbats av dammbyggen ska få ekonomisk kompensation. Organisationen är inte emot alla dammbyggen, utan förespråkar en energipolitik som tar hänsyn till människor och miljö. De menar att Brasilien har stor potential för solenergi. För att visa på kraften i andra energilösningar hjälper de till att installera solfångare hos de som drabbats av vattenkraften. 

–  Solenergi är bättre än andra energikällor i Brasilien, säger Gilberto Servinski från MAB. För den förorenar mindre och den drabbar inte familjer, så som de stora vattenkraftsprojekten gör. 

Utforska vår globala karta

Upptäck vad vi gör tillsammans med miljöorganisationer runt om i världen.