Det är dags att utrota energifattigdomen!

Mer än 1 miljard människor i världen har inte tillgång till elektricitet, de lever i energifattigdom. Modern energi är en förutsättning för att lyfta folk ur fattigdom. Nu kräver vi att Världsbanken gör mer för att leva upp till FN:s Globala mål om hållbar energi till alla senast år 2030! Vi guidar dig till webbsidan där du kan skriva direkt till Världsbanken.

Det finns stor potential att öka användningen av solenergi i världen. Ännu har över en miljard människor inte tillgång till elektricitet.

Skriv under Big Shift Globals upprop inför COP24!

Artikel

År 2017 kom vi och vår samarbetsorganisation Bank Information Center Europe ut med en rapport som granskade Världsbankens direktiv för investeringar i energisektorn. Sedan dess har Världsbanken lovat att sluta finansiera utvinning av olja och gas senast år 2019. Nu är det dags för Världsbanken att ta nästa steg. Vi vill se en ökad satsning på energi åt alla!

Världens fattiga drabbas hårdast av klimatförändringarna, som till stor del orsakas av utsläppen från energisektorn. Samtidigt saknar över en miljard människor i världen tillgång till elektricitet, och runt tre miljarder är beroende av traditionella energislag för matlagning. Modern energi behövs för rent vatten, fungerande hälsovård, belysning, matlagning utan hälsofarlig rök, transporter och telekommunikationer. Tillgången till modern energi är en förutsättning för fattigdomsbekämpning. För att inte bidra till klimatförändringarna behöver denna energi dessutom vara förnybar.

Enligt FN:s Globala mål för hållbar utveckling ska alla människor ha tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad senast år 2030. Det målet har Världsbanken skrivit under på. Världsbanken kan spela en viktig roll för att lyfta människor ur energifattigdom, inte minst för att bristen på finansiering är ett av de största hindren för att nå målet. Enligt vår granskning går endast 13 procent av Världsbankens energisatsningar till att öka energitillgången. Det är på tok för lite!

Nu är det dags att utrota energifattigdomen i världen!

Vi vill se:

  • En ökad satsning på energitillgång åt alla: minst hälften av Världsbankens energibudget ska satsas på att ge fler människor tillgång till hållbar energi.
  • Att Världsbankens alla energiprojekt hjälper folk ut ur energifattigdom på ett hållbart sätt.
  • En plan för utfasning av alla Världsbankens återstående investeringar i fossila bränslen till 2020, i linje med beslutet att sluta finansiera olje- och gasutvinning.

Vill du vara med och påverka?  Gå med i Big Shifts brevkampanj! Big Shift Global är en sammanslutning av 38 organisationer, som Naturskyddsföreningen är en del av.

Hjälp oss att påverka Världsbanken i rätt riktning

Skriv under Big Shift Globals upprop inför COP24!