Det är klimatsmart att sänka farten

När den tillåtna hastigheten sänks, minskar både bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Samtidigt blir trafiksäkerheten bättre, både dödade och skadade blir färre. Det visar mätningar på 37 vägar som NTF och Naturskyddsföreningen gjort tillsammans. Resultatet är dessutom bättre än förväntat.

– Att sänka hastigheten ger stora samhällsvinster på alla områden, klimateffekten kommer på köpet. Klimatfrågan är så akut att utsläppsminskningarna måste minskas snabbare än vi tidigare har trott och en sänkning av hastigheten med 10 km är ett mycket kostnadseffektivt sätt eftersom motorerna förbränner bränslet effektivast vid ca 70 km/h, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

NTF och Naturskyddsföreningen har sedan 2009 följt utvecklingen på 37 vägar där man i slutet av 2009 sänkte den tillåtna hastigheten från 90 till 80 km/tim. Medelhastigheten är nu nästan 7 km/tim lägre än när hastighetsgränsen var 90 km/tim. Ett resultat som innebär att utsläppen har minskat med upp till 18 procent koldioxid/fordonskilometer jämfört med nivån innan hastighetsomläggningen.

Lika positivt är resultatet för trafiksäkerheten, risken för olyckor med döda och skadade minskar kraftigt när medelhastigheten går ner. På hälften av de berörda vägarna kan man konstatera hastighetssänkningar på minst 6 km/tim.  Det är mer än vad resultatet brukar bli när hastighetsgränsen sänks med 10 km/tim. På vägar i Jönköpings, Blekinge, Västra Götaland, Halland, Uppsala, Västmanland och Östergötlands län har medelhastigheten sänkts med minst 9 km/tim.

– Det ser ju väldigt bra ut för trafiksäkerheten, dödade och skadade minskar kraftigt, säger NTF:s trafiksäkerhetschef Nils-Petter Gregersen. Med en hastighetsminskning på 7km/tim vet vi att antalet dödade minskar med över en fjärdedel och de svårt skadade med drygt en femtedel. Det är viktiga underlag för beslutsfattare. NTF:s och Naturskyddsföreningens mätningar visar att sänkningen sparar både utsläpp och människoliv konstaterar Nils Petter Gregersen.

Även avseende koldioxidutsläpp noteras kraftiga minskningar på många av vägarna. På exempelvis länsväg 172 strax öster om Tanums kommun har utsläppen av koldioxid per fordonskilometer minskat med drygt 18 procent. Hastighetsmätningarna avslöjar emellertid också exempel på skrämmande höga hastigheter. 194 km/tim var den högsta uppmätta hastigheten.

– Idag vet vi att anpassningen av hastighetsgränserna efter vägens standard kan rädda åtskilliga liv, säger Jan Sandberg. vd, NTF, som glädjer sig åt det positiva resultatet av undersökningen.