Ekobröd - smart för naturen och bonden

Hyllorna har länge gapat tomma när det kommer till ekologiskt och KRAV-märkt bröd, försäljningen har inte alls ökat i samma takt som andra eko-varor. Men nu fullkomligt exploderar sortimentet. Under 2015 lanserades 88 nya KRAV-bröd, det är nästan dubbelt så många som under förra året - fantastiskt!

Artikel

Oekologisk spannmålsodling är beroende av mängder med konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det är mer än vad planeten kan hantera. Ekologisk spannmålsodling skippar däremot bekämpningsmedel och konstgödsel. Det är bra på många olika sätt. Det ekologiska jordbruket ger mer liv runt bondens gård, renare vatten och mindre påfrestningar för vår planet.

Det har länge gått trögt på den ekologiska bröd- och spannmålsmarknaden, mellan åren 2004-2013 ökade endast försäljningen med 0,3 procent. Det kan jämföras med kaffe, te och kakao som nästan fördubblade sin försäljning under samma period.

Men nu till glädjande nyheter! Under 2015 har 88 nya KRAV-märkta bröd lanserats, det är nästan dubbelt så många som under hela 2014. På brödhyllorna finns nu också flera ekomärkta brödnyheter. Dessutom har priserna för ekologiskt spannmål ökat. Det är toppen. När ekobonden får mer betalt skickar det en positiv signal så att fler bönder kan ställa om.

"Ekobrödet har ett viktigt symbolvärde"

Svante Kaijser är ekologisk växtodlare på en gård utanför Trollhättan. Han tror att det är ekotrenden och den starka efterfrågan på ekologiskt har drivit på utvecklingen av ekobröd.

– Tidigare har bröd inte varit i fokus på samma sätt som citrus och bananer. Men när efterfrågan bland konsumenterna blir större vågar butikerna satsa på ett större utbud, när trenden är starkare klarar man av att köpa in mer utan att riskera extra svinn. För mig som växtodlare har ekobrödet ett viktigt symbolvärde. En stor efterfrågan på ekobröd kan hjälpa till att höja värdet på marknaden för ekologisk spannmål.

När vi står i valet av bröd i butiken finns det två argument som Svante vill förmedla - den varierande växtföljden, när bonden växlar mellan olika grödor på åkern, och frånvaron av kemiska bekämpningsmedel.

– En mer varierande växtföljd och frånvaron av bekämpningsmedel gynnar ekosystemet på min gård. Mitt sätt att odla drar till sig fler fåglar, maskar och insekter. Ekoodling ger en ökat biologisk mångfald, jordarna svarar bättre tack vare mer kolinlagring i jorden och ger ett rikare mikroliv i matjorden.

Variationen i arbetet är trevligt i jämförelse med vad jag kände när jag körde med kemet. Det var ingen trevlig känsla när jag tidigare var tvungen att hålla undan mina barn, hundar och djur ifrån mig själv och traktorn de dagar jag var ute och sprutade odlingarna.

Svante Kaijser på gården Halltorp tillsammans med barnen och hunden.

Fler positiva signaler behövs till ekojordbruket

Svantes egen drivkraft är förknippad med ett starkt miljöintresse och en tro på det ekologiska odlingssystemet.

– Det är roligt att odla både åkerböna, havre och vete. Variationen av grödor gör också att jag sprider mina ekonomiska risker. Innan jag ställde om till eko odlade jag mest vete och var mer sårbar.

Det är också roligt att jag lär mig den här metoden tillsammans med mina grannar och andra ekoodlare, inte tillsammans med ett försökslabb. Jag tycker att kemsystemet eroderar jordbruket när man strävar efter större produktion till ett lägre pris. När jag ökar min produktion får jag betalt för min möda på ett annat sätt.

Statistiken visar en försiktig prisuppgång för svenskt KRAV-spannmål, framförallt för svensk grynhavre. Det är positivt. Men samma signaler behövs för all spannmål för att öka den svenska ekologiska produktionen.

Svante Kaijser tror inte att det alltid är ekonomin som är hindret för fler bönder att ställa om till ekologiskt.

– Ofta är det mer lönsamt att ställa om till ekologisk odling men de flesta har väldigt svårt för upplevelsen att man sänker produktiviteten. Det svider att gå från 6 ton/hektar till 3 ton/hektar och man mäter med ögat istället för plånboken. De flesta ser inte den faktiska intäktsökningen.

Vill du ta del av våra källor och läsa mer? Vi tipsar om bra länkar:

Vill du också se mer eko i framtiden?

Vi fajtas för mer ekologiskt på tallrikarna. Ditt stöd gör skillnad.