Ert förslag motverkar landsbygden, Lööf - Replik från Naturskyddsföreningen om grön omställning

I Aftonbladet debatt den 2/9 föreslår Annie Lööf och Peter Helander (C) att den lagstiftning som är till för att säkra en framtida tillgång på skogsråvara ska tas bort. Förslaget motverkar såväl klimatomställningen som en hållbar utveckling och möjligheterna att bo och verka på landsbygden, anser vi.

Naturskyddsföreningen delar det övergripande budskapet om att klyftan mellan land och stad behöver slutas. Ett reseavdrag baserat på avstånd och rättvisa skatter är bra.  Men landsbygden förtjänar en bioekonomi som verkligen gynnar dess näringar, skogens biologiska mångfald och klimatarbetet.

En hållbar tillväxt baserad på skogsråvara kräver ett hållbart skogsbruk. Innehållet i den ”frihetsreform” för skogen som föreslås gynnar varken en levande landsbygd eller klimatomställningen.

Kolförrådet i skogens träd och mark måste istället öka betydligt över tid. Samtidigt måste den skogsbiomassa som tas ut användas till faktiskt klimatnytta, med ett högre förädlingsvärde än pappersmassaprodukter. Lööfs och Helanders resonemang bygger på att tillgången på råvara måste öka för att Sverige ska kunna producera mer kortlivade produkter som biobränsle, massa och papper. En färsk studie visar att 10-20 år längre omloppstid i skogen jämfört med idag, ger ett betydligt högre kolförråd i skogslandskapet, samtidigt som en större andel av råvaran kan utnyttjas till långlivade produkter.  Det går ändå totalt att göra ungefär samma uttag av biomassa som idag. Fokus på en längre omloppstid i skogen och långlivade produkter skulle även gynna antalet arbetstillfällen i glesbygden.

Ska skogen vara en del av klimatpusslet, måste den användas klokt utan att hota biologisk mångfald och andra nyttor som den ger samhället.

Centerpartiet har gjort levande landsbygd till profilfråga. En levande landsbygd består av ett myller av människor, näringar och verksamheter som på olika sätt är beroende av skogen. Det som nubehövs är styrmedel och morötter som gynnar ett hållbart nyttjande av skogen, inte regellättnader som verkar i motsatt riktning.

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
>Läs artikeln i Aftonbladet och deltag i debatten

Bli medlem - rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.