EU-beslut öppnar för förbud mot bisfenol A

Miljögiftet bisfenol A (BPA) kan äntligen vara på väg bort från vår vardag! EU har nämligen beslutat att klassa kemikalien som reproduktionstoxisk – det vill säga den stör förmågan att skaffa barn.

Äntligen har EU insett vad vi och andra miljöorganisationer sagt länge – att BPA är ett superfarligt ämne! EU kommissionen kom nyligen fram till att BPA kan ”skada det ofödda barnet” och ge ”skadliga effekter på fortplantningsförmågan”. Ett beslut som är jätteviktigt, eftersom det öppnar för att ämnet nu kan totalförbjudas inom EU. 

Det här är BPA:

BPA är en av världens vanligaste plastkemikalier. Den används bland annat i kvitton, tandfyllningsmaterial, tryckfärger, samt på insidan av konservburkar och burklock.

Studier har visat att mer än 90 % av världens befolkning har BPA i sina kroppar.

BPA har i djurförsök kopplats till negativa effekter som problem att få ungar, men också påverkat fosters utveckling av hjärnan och visats störa beteendet hos djuren som fick ämnet i sig under fostertiden.

Nu har EU fastslagit att BPA kan ge (icke ärftliga) skador på foster, nedsatt fruktsamhet hos kvinnor eller nedsatt spermieproduktion bland män.

Vi har kämpat i flera år för att få bort BPA från vår vardag – vi har kampanjat, skrivit debattartiklar och ordnat namninsamlingar. 

Vi har fått arbeta i motvind eftersom forskare och myndigheter inte kunnat enas om hur farligt ämnet är. Dock har det funnits en enorm mängd forskningsartiklar som pekar på skador som orsakas av BPA. 

Men vissa framgångar har arbetet mot BPA ändå nått. EU-kommissionen har tidigare beslutat att förbjuda BPA i nappflaskor och svenska regeringen förbjöd även BPA i barnmatsburkar.

Vi har hela tiden argumenterat för ett svenskt totalförbud mot bisfenol A och alla andra bisfenoler med liknande egenskaper. Vi är inte riktigt där än, men det här är stort steg på vägen dit! 

TACK alla medlemmar, det är ni som gör vårt arbete för en friskare framtid möjlig!

Här är pressreleasen från European Environmental Bureau

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.