EU-debatt: Ett klimatsteg fram för C

Hela gänget EU-politiker räckte upp armarna i full enighet flera gånger när Naturskyddsföreningen höll debatt och presenterade sin enkät inför EU-valet. Inom klimatpolitiken är alla överens om allvaret och att växthusgaserna måste strypas. Hur brant nedåt utsläppskurvan mot 2050 ska luta råder det dock lite olika mening om.

Naturskyddsföreningens debatt med partiernas EU-kandidater.
Från vänster: Marit Paulsen (FP), Christian Engström (PP), Jesper Haglund (KD), Isabella Lövin (MP), Kent Johansson (C), Mikael Gustavsson (V), Marita Ulvskog (S) och Christofer Fjellner (M).

Foto:

Carl-Axel Fall
Artikel

I klimatpolitiken står Miljöpartiet, Centern och Vänsterpartiet i första ledet. Det visar enkäten och det framgick även av debatten. Centern har gått loss och tagit en klart djärvare hållning i klimatfrågan än i inrikespolitiken.

Under debatten i Europahuset passade dock Marita Ulvskog (S) på att bättra på sitt bud från minus 50 till minus 60 procents utsläpp 2050. ”Mitt parti har fastnat för 50 procent men jag skriver gärna 60”, sa hon.

Engagemang och kunskap

Moderaten Christofer Fjellner var nog den som pratade mest, han är också den som ligger längst ifrån Naturskyddsföreningens linje i klimatpolitiken. Fjellner kunde ändå visa upp både engagemang och goda sakkunskaper.

Isabella Lövin (MP) påpekade att IPCC slagit fast att om 2-gradersmålet ska nås är en förutsättning att 80 procent av dagens kända kol- och oljereserver aldrig bryts. Hon litar inte på att oljebolagen ska avstå exploatering frivilligt.

Mindre matsvinn för klimatet

Marit Paulsen (FP) var tydlig när hon talade för minskat matsvinn. ”Den enklaste och viktigaste åtgärden just nu för att minska klimatpåverkan. Se till att du inte köper mer mat än du äter upp” sa hon. Paulsen lyfte också problemet med överanvändning av antibiotika i djurhållningen som ett av de stora världshoten.

Vänsterns Mikael Gustavsson var emot nya överstaliga lagar och hamnade därför ”fel” i frågan om halverat matsvinn trots att han egentligen är för åtgärden.
Frågan om EU ska jobba för en grön skatteväxling födde många engagerade inlägg.

De flesta var positiva till saken, även om EU inte har beskattning som uppgift. Samordning och idéer i ämnet borde dock kunna uppmuntras. Centerpartiets Kent Johansson kom med en beställning till miljörörelsen att jobba mer kring detta i EU.

Öppen och innovativ debatt

När debattörerna skulle gradera vilken miljöfråga de ser som viktigast just nu satte Piratpartiets Christian Engström reformering av patentsystemet främst. För övriga kom klimatpolitiken först utom för Marit Paulsen som valde jordbruket – av klimatskäl.

Debatten präglades överlag av en öppen ton. Kanske är det så att miljöpolitiken i EU är mer innovativ och mindre låst än den inhemska?
 
Se debatten i efterhand och läs mer om EU-valet här >>

Läs Sveriges Naturs artikel "Det viktigaste miljövalet" om EU-valet och de politiska kandidaternas svar om den framtida miljöpolitiken >>

Bli medlem – få Sveriges Natur

Som medlem i Naturskyddsföreningen får du också en prenumeration av tidningen Sveriges Natur.