Fjärrvärmens svarta lista presenteras

Fjärrvärmen är en klimatsmart uppvärmningsform i många kommuner. Men det finns fortfarande 13 procent fossila bränslen kvar i de kraftvärmeverk som producerar fjärrvärmen. 

Pressmeddelande

Tidningen Sveriges Natur har sammanställt en lista över de klimatvärsta kraftvärmeanläggningarna i Sverige. I topp ligger Värtaverket i miljöhuvudstaden Stockholm, på andra plats Västerås kraftvärmeverk och på tredje plats Vattenfalls anläggning i Boländerna i Uppsala.

– Koldioxidskatten gjorde att biobränslena kom in i fjärrvärmen på bred front och nu återstår bara ett fåtal anläggningar som nyttjar i huvudsak fossila bränslen, men dessa står för en stor del av utsläppen. Fjärrvärmen borde kunna vara fri från fossilt koldioxid inom några år, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

I Stockholm ligger den kraftvärmeanläggning som släpper ut mest fossil koldioxid av alla kraftvärmeanläggningar i Sverige, Värtaverket som ägs av Fortum. Fjärrvärmen från Fortum framställs till hälften av ett av de klimatsmutsigaste bränslena som finns, nämligen kol. Företaget Fortum som driver anläggningen planerar att fasa ut kolet och hoppas att komma ner i 25 procent kol 2015 och sedan fortsätta minska.

För de flesta av anläggningarna på listan finns investeringsplaner för att komma bort från de fossila bränslena. Igelstaverket i Södertälje har exempelvis nyligen invigt en stor biobränslepanna som halverar utsläppen. Men man är i många fall sent ute med investeringarna. I Uppsala räknar ägaren Vattenfall med att kraftvärmeverket ska bli koldioxidneutralt först kring 2030.

I Västerås och Uppsala är det Mälarenergi respektive Vattenfall som sköter fjärrvärmen och där är det eldning med torv som ger stora koldioxidutsläpp. Den svenska torveldningen ger upphov till utsläpp av cirka en miljon ton koldioxid om året.

– Torv är befriad från koldioxidskatt. Det är en viktig förklaring till den stora användningen av torv. Det är ett märkligt politiskt ställningstagande med tanke på att vi i EU är överens om torvens klimateffekter. Torv måste också betala för utsläppsrätter i EU, säger Svante Axelsson.

I dessa anläggningar produceras inte bara värme utan också el. Det innebär att torven också subventioneras med 20 öre per kilowattimme genom de så kallade elcertifikaten i t.ex. anläggningarna i Västerås och Uppsala. Elcertifikaten har till syfte att stödja förnybar energi och göra den mer konkurrenskraftig.

– Denna sjukhet i elcertifikatsystemet måste bort. Torv är inte en förnybar energikälla, förbränningen av torv bidrar till klimatförändringarna, säger Svante Axelsson.

Avfallsförbränningen har ökat de senaste åren. Sverige importerar nu sopor för att fylla upp den överdimensionering som finns. Bolagen får betala koldioxidskatt för den del av avfallet som är fossilt, dvs. plast som tillverkats av olja. Men nu har regeringen beslutat att ta bort skatten eftersom den inte haft någon styrande effekt.

– Ett fullständigt ologiskt beslut. Det självklara är att istället införa en generell avfallsskatt för allt avfall som går till förbränning – då blir det lönsamt att sortera bort allt som skall återvinnas istället för att gå till förbränning, vilket är bra för klimatet, säger Svante Axelsson.

1. Anläggning: Värtan, Stockholm

 • Bränsle: Kol och bio
 • Ägare: AB Fortum Värme
 • Fossil koldioxid 2008 (ton): 610 389

2. Anläggning: Västerås kraftvärmeverk

 • Bränsle: Torv, bio och kol
 • Ägare: Mälarenergi AB
 • Fossil koldioxid 2008 (ton): 608 964

3. Anläggning: Boländerna, Uppsala

 • Bränsle: Torv, bio och avfall
 • Ägare: Vattenfall AB
 • Fossil koldioxid 2008 (ton): 284 646

4. Anläggning: Rya Kraftvärmeverk, Göteborg

 • Bränsle: Naturgas (fossilgas)
 • Ägare: Göteborg Energi AB
 • Fossil koldioxid 2008 (ton): 278 444

5. Anläggning: Heleneholmsverket, Malmö

 • Bränsle: Naturgas (fossilgas)
 • Ägare: E.ON Värme Sverige AB
 • Fossil koldioxid 2008 (ton): 158 985

6. Anläggning: Igelstaverket, Södertälje

 • Bränsle: Torv, avfall, bio
 • Ägare: Söderenergi AB
 • Fossil koldioxid 2008 (ton): 158 282

7. Anläggning: Åbyverket, Örebro

 • Bränsle: Bio, torv, olja
 • Ägare: E.ON Värme Sverige AB
 • Fossil koldioxid 2008 (ton): 114 667

8. Anläggning: Karlshamnsverket (reservkraft,oljekondens)*

 • Bränsle: Olja
 • Ägare: Karlshamn Kraft AB (E.On)
 • Fossil koldioxid 2008 (ton): 80 224

9. Anläggning: Hedensbyn

 • Bränsle: Bio, olja
 • Ägare: Skellefteå Kraft AB
 • Fossil koldioxid 2008 (ton): 75 914

10. Anläggning: Linköping Kraftvärmeverk

 • Bränsle: Bio, kol, olja, avfall
 • Ägare: Tekniska Verken i Linköping AB
 • Fossil koldioxid 2008 (ton): 66 782

Källa: Tabellen bygger på Energimyndighetens utsläppshandelsregister för 2008 som toppas av Lulekraft AB med 2,2 miljoner ton koldioxid vilken inte är med i tabellen ovan. Anläggningen eldar med fossila biproduktsgaser från stålproduktionen i SSABs tunnplåts stålstillverkning och levererar fjärrvärme till Luleå och Oxelösund. Inte heller Karskär Energi AB (95 208 tom CO2) som ägs av Korsnäs och som utnyttjar spill från en industriell verksamhet där fossila resurser utnyttjas är med ovan.

*Endast el, ej värme.