Första ICA Maxi som märks med Naturskyddsföreningens ”Bra Miljöval”

Nu blir ICA Maxi Haninge Sveriges första ICA Maxi-butik som märks med Naturskyddsföreningens tuffa miljömärkning ”Bra Miljöval”. Miljömärkningen av livsmedelsbutiker är ett verktyg i butikens hållbarhetsarbete och ett sätt att guida kunderna till mer hållbara val.

Miljömärkningen innebär bland annat att det finns ett stort utbud av miljömärkta och ekologiska varor i butiken. Butikens ägare och personal deltar dessutom i ett aktivt miljöarbete för att bland annat minska matsvinn, återvinna avfall och effektivisera butikens energianvändning.

– Vi är väldigt glada att ICA Maxi i Haninge har valt att miljömärka sin butik med vår miljömärkning Bra Miljöval. Det betyder att butiken har ett aktivt miljöarbete, som vi inom Naturskyddsföreningen tycker att alla butiker borde ha. Vi hoppas förstås att det ska inspirera flera ICA-handlare att göra samma sak som ICA Maxi Haninge, och också sätta igång arbetet för att miljömärka sina butiker, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, som besöker ICA Maxi i Haninge och överlämnar licensen för Bra Miljöval den 7 feb kl. 15.00 i butiken.

Bra Miljöval butiker uppfyller en rad kriterier som bla innebär att det måste finnas ett brett sortiment av miljömärkta och ekologiska produkter. Fiskdisken får inte innehålla fiskar som har rött ljus enligt WWF:s fisklista. Butikens ska enbart köpa el märkt med Bra Miljöval.
 
Alla varor som produceras och konsumeras påverkar miljön på olika sätt, men i butiker märkta med Bra Miljöval har några produkter med störst negativ miljöpåverkan helt enkelt tagits bort från hyllorna. Det gäller till exempel jätteräkor och vissa rengöringsmedel. Butiken jobbar också aktivt för att minska matsvinnet och återvinna avfall.

Idag finns cirka 200 livsmedelsbutiker som är märkta med Bra Miljöval. Kriterier för märkning av livsmedelsbutiker har funnits sedan 1999. Kriterierna ses över och stramas åt regelbundet så att märkta butiker ständigt förbättrar sitt miljöarbete. Märkta butiker kontrolleras också årligen både på butiksnivå och på ledningsnivå.
Märkningens syfte är både att minska butikens miljöpåverkan och göra det enklare för kunder att hitta miljömärkta varor.
Mer information om Naturskyddsföreningen miljömärkning av livsmedelsbutikerfinns här: www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/butiker

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se 070 794 04 07