Framtidens hållbara energisystem

Välkommen till Naturskyddsföreningens frukostseminarium där vi lanserar vår nya rapport om framtidens hållbara energisystem som visar hur energisystemet kan ställas om till 2040.

Plats: Usine, Södermalmsallén 36-38, närmaste T-bana Medborgarplatsen, uppgång mot Folkungagatan

Tid: torsdag 7 november. Frukost serveras från 8.00 och seminariet pågår från 8.30 till 9.30

För att undvika katastrofala klimatförändringar behöver världens energisystem ställas om och alla fossila utsläpp upphöra. Med tillgång till reglerbar vattenkraft, goda vindlägen och hållbara biobränslen har Sverige särskilt goda förutsättningar att leda den utvecklingen. Samtidigt går omställningen alldeles för långsamt och utsläppen ökar både inom industri- och transportsektorn.

I rapporten presenterar Naturskyddsföreningen en ny bild av framtidens energisystem där hållbar el- och värmeproduktion balanseras mot möjlig energieffektivisering inom samtliga sektorer. Biobränslen spelar en viktig roll, men begränsas av hur mycket råvara som kan hämtas ut på ett hållbart sätt. Nya flexibla energiresurser står för viktiga pusselbitar i omställningen.

En hållbar energi- och klimatomställning är fullt möjlig, men för att den ska ske i tid måste vi börja nu.
Vi har bjudit in representanter från företag och politiska partier – viktiga aktörer för att möjliggöra omställningen. Det behövs såväl nya tekniska lösningar som politiska beslut och styrmedel.

Program och medverkande

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, moderator
Kristina Östman, energisakkunnig Naturskyddsföreningen, presenterar rapporten och de viktigaste slutsatserna

Tre företag berättar hur deras produkter och tjänster kan möjliggöra energiomställningen

- Björn Berg, Ngenic, om hur smart uppvärmning kan balansera el- och fjärrvärmesystemet
- Jakob Hammarback, Moveabout, om hur vi snabbare kan ställa om till elbilar genom att dela
- Joakim Byström, Absolicon, om hur solvärme kan göra fjärrvärmesystemet hållbart

En politikerpanel diskuterar om hur energiomställningen kan möjliggöras genom politiska beslut och styrmedel

- Lorentz Tovatt, Miljöpartiet
- Lotta Olsson, Moderaterna
- Patrik Engström, Socialdemokraterna
- Rickard Nordin, Centerpartiet

Antalet platser är begränsade – anmäl dig redan idag genom att fylla i formuläret.
Seminariet är kostnadsfritt men utebliven närvaro debiteras 100 kr.

>Anmäl dig här

Kontakt: Eva-Lena Neiman, vik presschef, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07, eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se