Goda nyheter för Sveriges sårbara vargstam

Idag meddelade förvaltningsrätten i Karlstad att den funnit att besluten om licensjakt på sammanlagt 26 vargar i Värmlands och Örebro län inte var förenliga med EU:s art- och habitatdirektiv. Därmed har 32 av de 46 vargar som skulle fällas i årets vargjakt med största sannolikhet räddats.

Förvaltningsrätten resonerade på ett liknande sätt som domstolarna gjorde när de upphävde besluten om licensjakten 2013 och 2014. Rätten finner att jaktuttaget var relativt stort och att bevisningen var svag för att det skulle gå att uppnå målen bakom jakten. Domstolen vägde alltså fördelar och nackdelar mot varandra i en så kallad proportionalitetsbedömning, vilket även förvaltningsrätten i Uppsala gjorde för två veckor sedan.

Läs domen här. 

– Det här är goda nyheter för Sveriges sårbara vargstam. Nu kan vi andas ut, vargstammen är för tillfället räddad undan vidare licensjakt. Rovdjur behövs i naturen, de har en ekologisk roll vi människor inte kan fylla, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

– Vi hoppas nu på att regeringen lyssnar på de krav som vi har ställt tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund om förbättrad ersättning till lantbruket. Rovdjursstängsel är ett beprövat medel som kan minska konflikterna. Vi vill se nya och bättre bidrag till förebyggande åtgärder, säger Johanna Sandahl.

– Regeringen måste nu förstå att den inte kan framhärda med den här formen av licensjakt. Förutom att den bryter mot EU-reglerna, så är licensjakt ett dåligt verktyg mot de ändå begränsade problem som rovdjuren innebär, säger Oscar Alarik, Naturskyddsföreningens jurist.

För ytterligare kommentarer i media, kontakta:
Oskar Alarik, jurist, Naturskyddsföreningen: 070 611 32 29

Presskontakt:
Anna Havula, press- och PR-chef, Naturskyddsföreningen: 070 870 37 00

Bakgrund:

  • I oktober 2015 beslöt fem länsstyrelser om den största licensjakten efter varg någonsin. 46 vargar skulle fällas, vilket motsvarar över 11 procent av vargstammen.
  • Naturskyddsföreningen överklagade besluten tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Rovdjursföreningen till domstol. Detta skedde med stöd av ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen som kom strax före jul och som innebar att det s.k. ”överklagandeförbudet” upphävdes.
  • Inledningsvis stoppades jakten i samtliga fem län genom så kallad ”inhibition” av domstolarna, dvs. ett preliminärt beslut om stopp medan prövningen pågår. En kammarrätt upphävde dock två av inhibitionsbesluten, vilket medförde att 14 vargar fälldes i Dalarnas och Gävleborgs län. De två andra kammarrätterna lät dock inhibitionen bestå, vilket innebar att 32 vargar hittills sparats.
  • Efter detta har den riktiga prövningen fortsatt i förvaltningsrätterna, som en efter en kommit till avgörande. Förvaltningsrätten i Falun avskrev målen om jakten i Dalarna och Gävleborgs län, eftersom samtliga 14 vargar redan var fällda. Uppsala förvaltningsrätt upphävde jaktbeslutet om 6 vargar i Västmanland. Och idag kom avgörandet från den sista förvaltningsrätten i Karlstad.

Bli medlem - rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem! Tillsammans kan vi göra världen bättte.