Gör en insats för havet – bli marin faunaväktare!

Naturskyddsföreningen har nyligen dragit igång På djupet – ett projekt som lyfter biologisk mångfald i svenska vatten. Därför vill vi nu gärna slå ett slag för att samla in mer kunskap om marina djurs utbredning och miljöbehov. Din insats kan göra skillnad!

Sjöstjärnor - i projektet samlar man in information om förekomst och miljö av ett urval arter av sjöstjärnor och kräftdjur på den svenska västkusten.
I projektet samlar man in information om förekomst och miljö av ett urval arter av sjöstjärnor och kräftdjur på den svenska västkusten.

Om du är dykare och vill göra en insats för kunskapsinsamlingen om marina djur i sommar så kan du bli marin faunaväktare! ArtDatabanken, som är en centrumbildning på Sveriges Lantbruksuniversitet och en av Naturskyddsföreningens samarbetspartners, har ett projekt som samlar in information om förekomst och miljö av ett urval arter av sjöstjärnor och kräftdjur på den svenska västkusten. Projektet har pågått i full skala sedan 2018 och har redan lett till inte mindre än 474 fynd av de eftersökta arterna under 2018. Dessutom har man hittat rödlistade arter på platser där man tidigare inte visste att de fanns. 

Vill du hjälpa till?

Kontakta projektets koordinator Pavel Bína (pavel.bina@slu.se, 018-67 34 06) för att få instruktioner och tryckt informationsmaterial. Du kan även läsa mer om projektet på Artdatabankens webbplats.

 

Gå med i havsnätverket

Genom havsnätverket kan du vara med och arbeta för friskare hav och kuster.