Gruvorna är inga små, aparta exempel

Sverige har en i flera avseenden bra miljölagstiftning, särskilt jämfört med många andra länder. Men detta är inget argument för att behålla den ålderdomliga minerallagen som särlagstiftning för en enda bransch, skriver vi i en replik till Svemin.

Gruvnäringens intresseorganisation SveMin skriver i sitt svar på vår debattartikel att de tre problemgruvor, som kan komma att kosta skattebetalarna en bit över en halv miljard kronor, utgör ”tydliga anomalier”. Det är ett märkligt påstående, eftersom det idag bara finns 15 gruvor i drift i Sverige. Det är inga små, aparta exempel vi tog upp i vår debattartikel. Den nu konkursade gruvan utanför Pajala stod för cirka 12 procent av järnmalmproduktionen i landet innan den gick i konkurs 2014. Där beräknas saneringskostnaderna för staten till mellan 150 och 250 miljoner kronor.

Sverige har en i flera avseenden bra miljölagstiftning, särskilt jämfört med många andra länder. Men detta är inget argument för att behålla den ålderdomliga minerallagen som särlagstiftning för en enda bransch. Det stämmer att lagen uppdaterats i omgångar, men lagändringarna är relativt små och kommer inte åt huvudproblemet - att gruvnäringen, en av landets miljöfarligaste verksamheter, tillåts köra i en juridisk gräddfil. Det är inte förenligt med en hållbar mineralpolitik.

SveMins syn på Riksrevisionens granskning ”Gruvavfall – ekonomiska risker för staten” är också besynnerlig. SveMin dömer ut myndighetens rapport med påståendet att Riksrevisionen inte kan hålla isär ”historiska” och nutida gruvor, och hävdar att deras slutsatser av den anledningen baseras på felaktiga antaganden. För den som läser Riksrevisionens granskning och tar del av förslagen är det tydligt att Riksrevisionen grundligt satt sig in i gruvnäringen och den lagstiftning som gäller. Det är just därför myndigheten har kommit fram till ett antal besvärande slutsatser för näringen och regeringen; dagens lagstiftning är inte tillräcklig, de ekonomiska säkerheter som ställs räcker ofta inte till och de ekonomiska konsekvenserna för staten är betydande.

Det finns goda förutsättningar för en hållbar mineralförsörjning i vårt land. Men då måste regeringen ta problemen med gruvdrift på allvar, och inte avfärda den kritik som framförts från många håll under senare år. Problematiken har lyfts av miljöorganisationer, samer, turistföretagare, forskare och nu senast av den myndighet som ytterst granskar den politiska makten och förvaltningen.

Regeringen svarade idag (15/4), i en skrivelse till riksdagen, på Riksrevisionens granskning. Vi välkomnar regeringens beslut att ta fram en strategi för gruvavfallet och utreda kostnadstäckningen av skadorna från gruvafallet. Det är ett steg framåt. Tyvärr duckar regeringen för det uppenbara behovet av att se över miljöbalken och mineralpolitiken i stort. Det är dags för en tuffare prövning av gruvverksamheten.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Jonas Rudberg, sakkunnig gruvor, Naturskyddsföreningen

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.