Har du koll på innehållsförteckningen?

Vill du veta om din tvål eller någon annan produkt är skonsam mot dig och naturen? Så här går du tillväga.

  1.  Skaffa tillgång till ett par tillförlitliga databaser över kemiska ämnen.
  2. Ta reda på ämnets aeroba och anaeroba nedbrytbarhet. Om data bara finns för strukturellt liknande ämnen, avgör om du kan acceptera analogiresonemang.
  3. Saknas data helt, begär in det från tillverkaren.
  4. Ta reda på den akvatiska toxiciteten för de tre trofinivåerna alg, Daphnia och fisk.
  5. Avgör även här om du kan acceptera data från liknande ämnen.
  6. Kontrollera så att ämnet inte är klassificerat med någon av faroangivelserna för cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper.
  7. Kontrollera så att ämnet inte klassificeras som allergent eller att andra vetenskapliga rön tyder på sensibilisering. 
  8. Kolla med tillverkaren att man inte missat att deklarera något ämne på innehållsförteckningen. Det händer nämligen ibland enligt Läkemedelsverket. 
  9. Upprepa punkterna ovan 15-25 gånger, beroende på antalet ämnen i produkten. 

Eller så tittar du efter Bra Miljöval-märkta produkter när du handlar. Då har våra experter redan gjort allt detta och mycket mer.

Lagstiftningen skyddar inte dig eller miljön från alla farliga ämnen. Som vägledning finns miljömärkningarna Bra Miljöval, Svanen och EU-Ecolabel, som alla är oberoende märkningar och ställer mycket tuffare krav än lagen. Dessa märkningar kollar inte bara att produkterna är schyssta mot naturen, utan också mot oss människor. Om du inte hittar produkter med dessa märkningar så rekommenderar vi ekomärkningarna Cosmos eller Natrue.

P.S. Det är förstås jätteviktigt att innehållsförteckningar finns. Producenterna har ett ansvar att deklarera vad som finns i produkten. Och vi konsumenter har rätt att veta vad som finns i våra produkter.
> Läs mer här

Nu rensar vi ut gifterna från badrumsskåpet!

 I grejerna vi använder för att bli fräscha finns ironiskt nog ofta ofräscha ämnen.