Investera för en bättre miljö

Det behövs en grön investeringsbank för klimatet, skriver Naturskyddsföreningen idag i en debattartikel i GP och lämnar vid ett seminarium i riksdagen över en ny rapport till riksdagen. I den analyseras miljöeffekter av olika investeringsstrategier. Det behövs nu politiska åtgärder som uppmuntrar till ett aktivt sparande.

Det räcker inte att välja bort fossilberoende företag för att klara klimatomställningen. Banker och fondförvaltare borde i högre grad låna ut till och investera i företag med hållbara produkter, skriver Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen generalsekreterare tillsammans med Svenne Junker, doktor i företagsekonomi Handelshögskolan i Stockholm, sakkunnig vid Naturskyddsföreningen och
Joakim Sandberg, docent vid Göteborgs universitet och forskningsledare vid Mistra Center for Sustainable Markets vid Handelshögskolan i Stockholm.

Sandberg har på uppdrag av Naturskyddsföreningen författat rapporten "Sparande för en bättre miljö".

Reserverna av ”obrännbart kol” ägs indirekt av både svenska pensionsfonder och småspararfonder vars värde kommer att minska när globala klimatavtal träder i kraft och fossilbubblan spricker. Det finns därför dubbla skäl till att flytta kapitalet till hållbara investeringar – för miljöns skull och för de sparare som tar en stor ekonomisk risk genom att placera i fossila reserver. 

Ingen av de största svenska fondförvaltarna tillämpar idag en genomgripande klimatstrategi. Nu är det dags att regeringen agerar och påskyndar omställningen mot hållbart sparande. Med en grön investeringsbank skulle regeringen bana väg för en aktiv och framtidsinriktad kapitalförvaltning med sikte på både klimatet och jobben, skriver debattörerna.

> Läs hela debattartikeln och hitta rapporten här

>Läs debattartikeln i GP

För frågor:
Svante Axelsson,
generalsekreterare, Naturskyddsföreningen, 070 728 25 85
Svenne Junker, doktor i företagsekonomi Handelshögskolan i Stockholm och sakkunnig, Naturskyddsföreningen, 070 421 66 43

Eva-Lena Neiman, tf pressansvarig, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

 

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.