"Klimatansvar har fått stå över politisk positionering"

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl kommenterar den blocköverskridande överenskommelsen om en klimatlag.

 Ett klimatpolitiskt ramverk och en klimatlag är en av de viktigaste politiska reformer som kommer att genomföras den här mandatperioden. Majoriteten av Sveriges riksdag har stått över politisk positionering och prioriterat klimatansvar.

– Det klimatpolitiska ramverket innebär att klimatet lyfts upp i vikt på samma sätt som till exempel finanspolitiken. Ingen regering får överskrida sin ekonomiska budget, nu får man inte överskrida utsläppsbudgeten heller.

– Beslutet att regeringens klimatarbete ska övervakas av en oberoende expertpanel i det klimatpolitiska rådet är särskilt viktigt. Hur det kommer att se ut får vi se. Miljömålsberedningen förslag om ett tvärvetenskapligt sammansatt expertorgan skulle garantera att vetenskap får styra klimatpolitiken snarare än politiska nycker eller särintressen.  

– Kontrollstationer och redovisningskrav är andra nyckelingredienser. Hädanefter måste regeringen varje år klimatredovisa till riksdagen i sina budgetförslag. Var fjärde år måste regeringen presentera en handlingsplan. Det borgar för konsekvens.

– Det är ineffektivt att säga en sak i klimatpolitiken och en annan i andra politikområden. Idag pratar vi mycket om klimatet, men trots det ökar faktiskt klimatutsläppen. En klimatlag sammanför, synkroniserar och effektiviserar all politik så att inte klimatinsatserna blir lidande.    

– De nuvarande målen för netto nollutsläpp 2045 ska betraktas som ett golv. Ska vi nå Parisavtalets mål måste Sverige minska utsläppen ännu snabbare. Förslaget om en klimatlag kan bli en försäkran om att svensk klimatpolitik kan öka sina ambitioner och att klimatansvar måste genomsyra alla politiska beslut. 

– Klimatet är vår tids definierande fråga – både för betingelserna för livet på planeten som utvecklingen av en modern välfärdsstat.

KONTAKT
Jesper Liveröd, press- och PR-chef 072 250 63 38

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.