Klimatet kräver kolsänkor och hållbart skogsbruk

Debattartikel 210210

Att intensifiera produktionen av skogsråvara för att lösa klimatkrisen är en återvändsgränd. Skogens resurser måste användas smartare och samtidigt måste vi lagra mer kol i vårt skogslandskap, skriver Naturskyddsföreningen i en debattartikel i Dagens Industri.

Debattartikel 210210

Att intensifiera produktionen av skogsråvara för att lösa klimatkrisen är en återvändsgränd. Skogens resurser måste användas smartare och samtidigt måste vi lagra mer kol i vårt skogslandskap, skriver Naturskyddsföreningen i en debattartikel i Dagens Industri.

Krisen för den biologiska mångfalden och klimatkrisen måste lösas samtidigt, och lösningar för den ena får inte förvärra den andra. För att klara mål om stärkt biologisk mångfald i skogen behöver mer skog skyddas och brukningsmetoderna ändras. Nyttjandet av skogen måste ske inom naturens gränser och på ett sätt som leder till att mer kol lagras i ekosystemen jämfört med i dag. Samtidigt kan det ge en klimatnytta att använda skogens råvara för att sänka utsläppen av koldioxid till atmosfären genom att ersätta produkter med stor klimatpåverkan.

Läs hela debattartikeln i Dagens Industri här.