Lättare att hitta energismartaste prylarna

Genom sajten Top Ten får vi fler att välja energieffektiva produkter och får tillverkare att tänka energisnålt.

För att klara utmaningarna på energiområdet krävs att vi snabbt ställer om till att utvinna energi från källor som är förnybara. Men vi behöver använda mindre el också. Därför finns vår sajt Toptensverige.se. Sedan ett par år listar vi de energieffektivaste produkterna i Sverige. 

Det hjälper dig till ett energismart val när det blivit dags att byta ut något gammalt mot nytt. Tillsammans med Top Ten i övriga Europa, USA och Kina skapar vi en efterfrågan och ger företagen en bra anledning att satsa på energisnålare produkter.